Ilmoittaudu kansainväliseen konferenssiin: Men, Masculinities, Intersectionalities

Julkaisuajankohta 7.9.2022 10.38
Uutinen

Suomen miestutkimuksen seura järjestää yhteistyössä Tampereen yliopiston, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (Tane) ja Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskuksen (Perla) kanssa kansainvälisen miestutkimuskonferenssin 3-4.11.2022 otsikolla Men, Masculinities, Intersectionalities: The Nordic Research Conference.

Konferenssin tavoitteena on keskustella miehiin ja poikiin sekä maskuliinisuuksiin liittyvien kokemusten, käytäntöjen, diskurssien, representaatioiden ja politiikan muutoksista ja haasteista.

Konferenssin aikana kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten intersektionaaliset näkökulmat voivat edesauttaa ja lisätä ymmärrystämme miehistä, maskuliinisuuksista ja eroista nykyisten globaalis-lokaalien (globalocal) hybridimuotoisten haasteiden kontekstissa.

Tilaisuus on maksuton mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittautuminen auki 16.10 saakka. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen konferenssisivulta (tuni.fi)

Ajankohtaista Tapahtuma