Ilman sukupuolentutkimusta ei voi tehdä tasa-arvopolitiikkaa

Julkaisuajankohta 9.4.2014 20.11
Tiedote

Sukupuolentutkimuksen tuottama tieto on edellytys menestyksellisen tasa-arvopolitiikan toteuttamiselle

Hallitusohjelmassa luvataan että sukupuolinäkökulma valtavirtaistetaan lainvalmisteluun, talousarvion laadintaan sekä muihin tasa-arvon kannalta merkittäviin hankkeisiin. Tasa-arvoalain mukaan kaikkien virkamiesten on edistettävä tasa-arvoa. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) mukaan sukupuolentutkimuksen tuottama tieto on edellytys menestyksellisen tasa-arvopolitiikan toteuttamiselle.

Jotta sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen onnistuu, sukupuolentutkimuksen asiantuntijoita on koulutettava yliopistoissa myös jatkossa. Ilman alan erityisosaamista hallituksen tasa-arvotavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa.

- Esimerkisi miesten kohtaamat sukupuoliperusteiset ongelmat ovat suurimmaksi osaksi tutkimatonta aluetta, josta puhuttaessa liikutaan usein pelkän henkilökohtaisen kokemuksen varassa. Jos olisi yleistettävää ja systemaattista tutkimustietoa tarjolla, ongelmiin voitaisiin puuttua paljon tehokkaammin, TANE:n puheenjohtaja Jukka Relander toteaa.

Jokainen sukupuolentutkimuksen laitos Suomessa on profiloitunut omalla tavallaan, ja yhdenkin laitoksen heikkeneminen jättää suuren aukon kokonaisuuteen. Sukupuolentutkimuksen laitokset ovat Suomessa pieniä, mutta kansainvälisestikin arvioiden tehokkaita.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa todetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö kartoittaa sukupuolentutkimuksen tilanteen valtakunnallisesti ja seuraa tilanteen kehittymistä säännöllisesti. On varmistettava, että yliopistot huolehtivat sukupuolentutkimuksen jatkuvuudesta ja resursseista.

Ajankohtaista