Hyppää sisältöön

Seminaari: How to Prevent and Combat Sex Trade in Finland

Aika: Torstaina 15.3.2012 klo 9.30 - 15.00
Paikka: Eduskunnan Pikkuparlamentti

Eduskunnan naisverkosto, Kansallinen ihmiskaupparaportoija, NYTKIS ja TANE järjestävät seminaarin, joka käsittelee prostituutioon liittyvää ihmiskauppaa Suomen, naapurimaiden ja Euroopan näkökulmasta. Mukana on useita kansainvälisiä puhujia. Seminaari on englanninkielinen, yleisökysymykset tulkataan tarvittaessa.

Seminaarin ohjelma (pdf, 139 kB)

Esitykset:

Johanna Niemi, Oikeuden ja sukupuolen tutkimuksen professori, varadekaani (opetusasiat)
Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Abstrakti: Johdatus seminaarin aihepiiriin (pdf, 59 kB)
Abstract: Introduction (pdf, 66 kB)
Esitys (pdf, 588 kB)
Presentation (pdf, 393 kB)

Pia Holm, poliisitarkastaja, Poliisihallitus
Abstrakti: Yleinen paikka ja seksikauppa (pdf, 51 kB)
Abstract: Public Place and Sex Trade (pdf, 57 kB)
Speech (pdf, 12 kB)

Pierrette Pape, Policy Officer and Project Coordinator, European Women's Lobby
Abstrakti: Eurooppalainen aktivismi ja seksikauppa (pdf, 110 kB) Abstract: European activism and sex trade (pdf, 540 kB)
Presentation: European Activism and Sex Trade: the EWL Campaign "Together for a Europe Free from Prostituon" (pdf, 1590 kB)

Myria Vassiliadou, EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori, Euroopan komissio
Abstrakti: Seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävän ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjunta (pdf, 49 kB)
Abstract: Preventing and Combating Trafficking in Human Beings for the Purpose of Sexual Exploitation (pdf, 49 kB)

Kajsa Wahlberg, rikostarkastaja, Kansallinen ihmisoikeusraportoija, Poliisihallitus, Ruotsi
Abstrakti: Ruotsin lähestymistapa prostituution ja ihmiskaupan ehkäisemiseen ja torjumiseen: lait, menettelytavat ja käytännöt (pdf, 79 kB)
Abstract: The Swedish Approach: Laws, policies, and practices to prevent and combat prostitution and human trafficking for the purpose of sexual exploitation (pdf, 184 kB)
Speech (pdf, 29 kB)

Leena Koivuniemi, District Prosecutor
Speech: The Abuse of a Victim of Prostitution (pdf, 58 kB)

Janne Kanerva, lainsäädäntöneuvos, Lainvalmisteluosasto, Oikeusministeriö
Abstrakti: Oikeusministeriön hallinnonalaa koskevan lainsäädännön tarkastelutarpeet (pdf, 63 kB)

Speech: Review needs of the legislation within the administrative branch of the Ministry of Justice (pdf, 66 kB)