Harjoittelija kertoo: Tanessa Nea Alasaari oppi, miten tasa-arvoa edistetään valtion tasolla

Julkaisuajankohta 3.11.2021 6.58
Uutinen

Harjoittelijat kertovat -sarjassa kuullaan tasa-arvoasiain neuvottelukunnan entisten harjoittelijoiden harjoittelukokemuksia ja seurataan, minne he ovat päätyneet. Nea Alasaari toimi Tanen korkeakouluharjoittelijana vuonna 2013. Tällä hetkellä Alasaari työskentelee projektipäällikkönä Naisasialiitto Unionin Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hankkeessa.

Millainen opiskelutaustasi on ja miten päädyit harjoitteluun Taneen?

Tein kandidaatin tutkinnon kansatieteestä Turun yliopistossa ja sivuaineenani oli naistutkimus, joka on nykyään sukupuolentutkimus. Vaihdoinkin lopulta pääaineeni ja valmistuin sukupuolentutkimuksen maisteriksi. Lisäksi olen opiskellut kasvatustiedettä, joka oli pitkä sivuaineeni. Tein graduni sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta Naisasialiitto Unionin hankkeeseen. 

Tutustuin Taneen sukupuolentutkimuksen Hilma-verkoston kautta, kun osallistuin työelämäkurssille Tasa-arvon edistäminen työnä. Kurssilla tutustuttiin eri tasa-arvotoimijoihin, ja sen inspiroimana hain Taneen harjoitteluun. Sain kolme eri harjoittelupaikkaa, ja valitsin Tanen, koska minua kiinnosti nähdä tasa-arvotyötä valtakunnalliselta tasolta. Päätös oli helppo ja uskon, että tällä päätöksellä on ollut positiivista vaikutusta työuraani. 

Millaiset eväät sait Tanesta?

Sain Tanesta paljon ja pääsin tekemään konkreettista työtä tasa-arvon eteen. Ennen kaikkea opin hahmottamaan, miten tasa-arvoa edistetään valtion tasolla. Harjoittelun jälkeen ymmärsin tasa-arvokenttää ja eri toimijoiden toimintamahdollisuuksien eroja paremmin.

Järjestimme syksyllä 2013 itsenäisesti ja yhteistyössä runsaasti tapahtumia, kuten Miestutkimuspäivät ja kansainvälisen romaninaisten konferenssin. Nämä olivat isoja rutistuksia, joissa pääsin samalla verkostoitumaan kattavasti. Harjoitteluni ytimessä oli myös lausuntotyöhön ja kuulemistilaisuuksiin osallistuminen. Tanen harjoittelussa sain keskittyä itseä kiinnostaviin asioihin, mikä oli arvokasta. Halusin perehtyä nettisivujen rakentamiseen ja päivittämiseen ja muihin viestinnällisiin tehtäviin.

Työyhteisömme oli todella kiva, ja minut otettiin mukaan myös osaksi tasa-arvoyksikön porukkaa. Tuolloin Tane istui samalla käytävällä monien muiden mielenkiintoisten toimijoiden kanssa, mikä osaltaan mahdollisti hyvän synergian muun muassa eri neuvottelukuntien välillä. Tanessa oppimistani asioista on ollut hyötyä myöhemmässä työelämässä.

Millainen ura sinulla on ollut harjoittelun jälkeen?

Tanen harjoittelun jälkeen ja vastavalmistuneena olin tutkijana THL:lla lyhyessä tasa-arvoprojektissa. Minua vinkattiin Tanesta tuohon työhön nopealla varoitusajalla, eli sain työn Tanen harjoittelun ansiosta. Sen jälkeen olen työskennellyt paljon järjestöissä. Olen ollut Turun seudun Setan järjestösihteerinä ja useampaan otteeseen Naisasialiitto Unionin Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hankkeessa, jossa työskentelen tällä hetkellä projektipäällikkönä. Työnkuvani keskittyy kouluttamiseen ja koulutussuunnitteluun. Päädyin suorittamaan opettajan pedagogisen pätevyyden viime vuonna yliopistossa, sillä työni on keskittynyt viime vuodet niin vahvasti koulutukseen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Nea Alasaarella on tumma paita ja silmälasit ja hän katsoo kameraan hymyillen.

 Kuva: Sapfograf

Millaisena näet harjoittelun roolin osana työelämään astumista?

Harjoittelun rooli on tosi tärkeä. Minulle oli aikoinaan melko epäselvää, mitä kaikkea voi tehdä valmistuttuaan sukupuolentutkimuksesta. Tanen harjoittelu yhdessä Hilma-kurssin kanssa olikin erinomainen paketti selkeyttämään erilaisia mahdollisuuksia. Tanessa sain valmiuksia työelämään ja minulle kirkastui se, mikä juuri minua kiinnostaa. 

Millaisia terveisiä lähettäisit opiskelijoille, jotka miettivät harjoittelua Tanessa?

Kannustan ehdottomasti hakemaan Taneen harjoitteluun! Tane on hyödyllinen harjoittelupaikka, jossa pääsee mukaan tekemään konkreettisia hommia sekä verkostoitumaan ja luomaan kontakteja. Minulle on tullut vielä myöhemmin vastaan työelämäkohtaamisia, joissa ihmiset muistavat minun olleen Tanen harjoittelijana. Tanen harjoittelu on hyvä meriitti ansioluettelossa ja pidinkin sitä mukana pitkään.

Lue lisää aiempien korkeakouluharjoittelijoiden tarinoita 

Tanen entistä korkeakouluharjoittelijaa haastatteli nykyinen korkeakouluharjoittelija Ella Immonen.
 

Ajankohtaista