Harjoittelija kertoo: Tanen harjoittelu antoi Iida Putkurille uudenlaisen itsevarmuuden ja pystyvyyden tunteen

Julkaisuajankohta 11.2.2022 15.09
Uutinen

Iida Putkurista tärkeintä Tanessa oli kokemus siitä, että harjoittelijana hän oli tasavertainen työyhteisön jäsen ja hänen mielipiteellään ja näkemyksellään oli väliä. Putkuri teki tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa harjoittelun vuonna 2020.

Iida Putkuri nojaa käteensä ja katsoo suoraan kameraan pieni hymy kasvoillaan.

Iida Putkuri pitää merkittävänä sitä, että Tanen harjoittelijana oli mahdollista saada niin tuetuksi tulemisen kokemus. Putkuri oli Tanessa korkeakouluharjoittelussa vuonna 2020.

Minkälaisia työskentely Tanessa oli?

Tärkeintä Tanessa oli kokemus siitä, että minun mielipiteelläni ja näkemykselläni on väliä. Harjoittelijana olin tasavertainen työyhteisön jäsen. Sain mahdollisuuden käyttää omaa osaamistani ja minusta todella tuntui siltä, että minuun luotetaan.

Työtehtäväni harjoittelussa olivat monipuoliset. Tanessa pääsin ensimmäistä kertaa koordinoimaan isoja viestintätoimenpiteitä alusta loppuun. Sain suunnitella ja toteuttaa viestintäkampanjan, jossa oli mahdollista käyttää luovuutta ja hyödyntää koordinointiosaamistani. Lisäksi osallistuin toimiston yleiseen kehittämistyöhön ja arkeen, kuten kokousten järjestämiseen.

Mikä oli mieleenpainuvinta sinulle harjoittelijan näkökulmasta? 

Minut yllätti se, miten monipuolisia ja miten monien toimijoiden kanssa yhteistyössä asioita tehdään Tanessa. Tanen toimisto on pieni ja pippurinen, mutta työtä tehdään todella laaja-alaisesti.

Pandemia-aikaan sijoittuneesta harjoitteluistani on erityisesti jäänyt mieleen Naisjärjestöt yhteistyössä – Nytkis ry:n kanssa järjestämämme kuntavaalipaneeli eduskuntapuolueiden puheenjohtajille. Tilaisuus oli onnistunut ja sitä oli mukava tehdä. 

Millainen ura sinulla on ollut harjoittelun jälkeen?

Harjoittelun jälkeen olen työskennellyt pitkälti samojen tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysymysten ja viestintätehtävien parissa. Vuoden 2021 kuntavaalien alla olin Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän viestintäpäällikkönä ja ryhmäsihteerinä. Tämän jälkeen siirryin nykyiseen tehtävääni Naisjärjestöt yhteistyössä – Nytkis ry:n projektikoordinaattoriksi.

Millaisena näet harjoittelun roolin osana työelämään astumista?

Harjoittelu Tanessa antoi minulle uudenlaisen itsevarmuuden ja pystyvyyden tunteen. 
Tämä johtui siitä kokemuksesta, että omalla näkemykselläni on merkitystä, sitä aidosti halutaan kuulla ja onnistumiset myös huomataan. On merkittävä asia, että hetkellisestä ja jopa ajallisesti varsin lyhyestä harjoittelupaikasta voi saada näin merkityksellisen tuetuksi tulemisen kokemuksen.

Millainen opiskelutaustasi on ja miten päädyit harjoitteluun Taneen?

Kuulin Tanesta ensimmäisen kerran opintojen kautta. Tane oli minulle unelmaharjoittelupaikka, koska se kokoaa niin monta tasa-arvotoimijaa yhteen.

Valmistuin vuonna 2021 Tampereen yliopistosta, pääaineenani sosiologia. Opintoni ovat kuitenkin olleet sukupuolentutkimuspainotteiset, sillä samassa tutkinto-ohjelmassa on myös sukupuoltentutkimuksen pääaine. Näiden lisäksi olen opiskellut journalismia ja viestintää sekä politiikan tutkimusta. Pro gradu -tutkielmani kirjoitin poliittisista naisjärjestöistä. 

Opintojen aikana oli aidosti aikaa olla erilaisten ideoiden ympäröimänä ja viettää aikaa teoriamaailmassa. Sain mahdollisuuden avoimesti ajatella yhteiskunnallisia rakenteita, jotka vaikuttavat sukupuolten tasa-arvoon. Kolikon toinen puoli, konkreettinen tasa-arvotyö, johon olen opintojen jälkeen päässyt tutustumaan, on enemmän kädet savessa tekemistä. Opinnot tarjosivat mahdollisuuden rakentaa käsityksen siitä kontekstista, jossa tasa-arvotyötä tehdään. Myös politiikan ja viestinnän opinnostani saamani käytännöllisemmät taidot ovat tulleet käyttöön. Lukeminen ja kirjoittaminen olivat keskeisiä taitoja niin opinnoissani kuin työssäni.

Millaisia terveisiä lähettäisit opiskelijoille, jotka miettivät harjoittelua Tanessa?

Harjoitteluun kannattaa hakea monenlaisista taustoista. Tanessa tehtävä työ on niin monipuolista, on monenlaisella osaamisella käyttöä ja Tanessa voi testata erilaisia asioita.

Hae Tanelle harjoitteluun (valtiolle.fi)

Lue lisää harjoittelijoiden kokemuksista Tanessa

 

Ajankohtaista