Hallituksen tasa-arvo-ohjelma on vaisu

Julkaisuajankohta 27.6.2016 12.27
Tiedote

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma julkaistiin viimein toukokuussa. Ohjelmaan on koottu tiiviisti sukupuolten tasa-arvon edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä, jotka toteutuessaan olisivat askel oikeaan suuntaan.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimenpiteissä on kuitenkin toivomisen varaa. Moni kriittisistä aiheista ja toimenpiteistä on jäänyt pois.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa ei linjata perhevapaista mitään. Isille korvamerkittyjen vanhempainvapaiden kasvattaminen on ollut tasa-arvopolitiikan kulmakiviä jo vuosikymmeniä.

Viime aikoina keskustelu vanhempainvapaajärjestelmän uusimisesta on taas käynnistynyt. Eri tahot ovat esittäneet mallejaan, joissa perhevapaita ja kotihoidontukea on voitu jakaa tasaisemmin kustannuksia lisäämättä. Nämä perhevapaamallit osoittavat, että jos tahtoa löytyy, myös hoivavastuuta isien ja äitien kesken voidaan jakaa nykyisten resurssien puitteissa. Tavoitteen pitää olla 6+6+6-mallin kaltaisessa järjestelmässä, jossa perhevapaat jaetaan tasaisesti vanhempien kesken. TANE vaatii, että valmistelu perhevapaajärjestelmän uusimiseksi aloitetaan pian.

Myös työelämäkysymysten osalta tasa-arvo-ohjelma on pettymys. Työelämän segregaatiota koskevat vahvat kirjaukset puuttuvat. Myös säästötoimien kumuloituvat vaikutukset haavoittuvimmille ryhmille, kuten ikääntyneille naisille, tulisi arvioida.

Positiivista on, että miesten asema on nostettu tasa-arvo-ohjelman yhdeksi painopisteeksi. Hallitus aikoo vahvistaa isän asemaa neuvolapalveluissa ja ammattilaisten mies- ja poikaerityistä osaamista. Sen sijaan moni tärkeä teema, kuten miesten korkeat itsemurha- ja onnettomuusluvut ja sukupuolten moninaisuus, puuttuu ohjelmasta kokonaan.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen osalta hallitus aikoo ottaa oikeita askeleita Euroopan Neuvoston ns. Istanbulin sopimuksen toimeenpanon suuntaan. Tasa-arvo-ohjelman mukaan turvakotiverkkoa vahvistetaan ja ympärivuorokautinen auttava puhelin käynnistetään. Lähisuhdeväkivallan sovittelua arvioidaan kriittisesti. TANE huomauttaa, että väkivallan uhreille suunnattujen palveluiden kehittäminen täytyy ottaa huomioon myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen yhteydessä.

TANE aikoo seurata hallituksen tasa-arvo-ohjelman kirjauksia aktiivisesti ja myös nostaa siitä poisjätettyjä aiheita keskusteluun. Sukupuolten tasa-arvo ei ole valmis edes Suomessa ja siinä voidaan ottaa myös takapakkia. Tasa-arvo-ohjelman lisäksi onkin tärkeää, että hallitus arvioi kaikkien päätöstensä sukupuolivaikutukset.  

Ajankohtaista