Hallituksen suunnitelma lakkauttaa aikuiskoulutustuki ja vuorotteluvapaa vaikuttaa etenkin työikäisiin naisiin – ”Merkittäviä vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon”

Julkaisuajankohta 26.3.2024 13.53
Tiedote

Hallitus esittää aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttamista. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) huomauttaa, että esityksen sisältämillä ehdotuksilla on merkittäviä vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon.

Tane on huolissaan hallituksen esityksen mahdollisista vaikutuksista naisten työuriin ja tasa-arvon kehitykseen työelämässä. Naiset käyttävät miehiä selvästi enemmän lakkautusuhan alla olevia tukia. Naiset jäävät useammin myös vuorotteluvapaalle.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Tanen varapuheenjohtaja Pia Sundell katsoo kameraan. Sundellin sitaatissa lukee ”Miten aikuiskoulutustuen lakkauttaminen suhteutuu hallitusohjelman kirjauksiin työelämän tasa-arvon edistämisestä ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisäämisestä?“

Tanen varapuheenjohtaja Pia Sundell. Kuvaaja Mari Waegelein.

Hallituksen esityksessäkin esiteltyjen tilastojen mukaan vuonna 2022 

  • aikuiskoulutustuen saajista naisia oli 76 prosenttia ja miehiä 24 prosenttia. Maksetuista tuista naiset saivat 74 prosenttia ja miehet 26 prosenttia.
  • naisten osuus kaikista vuorottelukorvausta saaneista oli 68 prosenttia.
  • ammattitutkintostipendin saajista 64 prosenttia oli naisia.

Lähes 40 % aikuiskoulutustuensaajista opiskelee kasvatusalojen tai terveys- ja hyvinvointialojen koulutusta. Enemmistö näistä painottuu sosiaali- ja terveysaloille.

”Aikuiskoulutustuki on mahdollistanut työelämässä jatkuvan kouluttautumisen ja ammatillisen osaamisen ja pätevyyden kasvattamisen erityisesti naisenemmistöisillä sosiaali- ja terveysaloilla. Näillä aloilla on jo valmiiksi mittava osaajapula, ja se uhkaa kasvaa aikuiskoulutustuen lakkautumisen myötä,” sanoo Tanen varapuheenjohtaja Pia Sundell.

Tane pitää ongelmallisena sitä, että hallituksen esityksen seurauksena lakkautetaan aikuiskoulutustuki, ammattitutkintostipendi ja vuorotteluvapaajärjestelmä ennen kuin on kehitetty uudet tavat varmistaa tukien ja vuorotteluvapaan tavoitteiden toteutuminen. Hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut edistämään työelämän tasa-arvoa.

”Miten aikuiskoulutustuen lakkauttaminen suhteutuu hallitusohjelman kirjauksiin työelämän tasa-arvon edistämisestä ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisäämisestä? Miten huolehdimme riittävästä osaamisesta ja jaksamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon alalla sekä kasvatusalalla,” ihmettelee Sundell.

Tane lausui aiheesta eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 21.3.2024.

Lue lisää

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle oikeusministeriölle (21.3.2024) (PDF)

Ajankohtaista