Hallituksen rakennepoliittisilla uudistuksilla on sukupuoli

Julkaisuajankohta 2.4.2014 20.13
Tiedote

Hallituksen rakennepaketti ja sukupuolten tasa-arvo -seminaari

Hallitus sopi elokuussa 2013 rakenneuudistusohjelmasta talouden vahvistamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta sovittiin hallituksen neuvotteluissa viime vuoden marraskuussa ja rakennepoliittisia uudistuksia konkretisoitiin myös viime viikon kehysriihessä.

Hallituksen rakennepaketti ja sukupuolten tasa-arvo -seminaarissa pohditaan, mitä vaikutuksia rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteillä on sukupuolten tasa-arvoon. Tilaisuuden ensimmäinen osa käsittelee rakennepoliittisen ohjelman päätöstä nostaa oppivelvollisuusikä 17 ikävuoteen ja toinen osa päätöstä vähentää vanhusten laitoshoitoa.


- Seminaarin teemoja on tärkeä pohtia sukupuolten tasa-arvon kannalta. Tiedämme esimerkiksi, että valtaosa omaishoitajista on naisia. Jos omaishoidon merkitys kasvaa vanhustenhoidossa, sillä on suuri vaikutus erityisesti naisten elämään, toteaa TANE:n puheenjohtaja Jukka Relander.


Miehiä koskevat tasa-arvokysymykset ovat olleet TANE:ssa pitkään esillä, sillä TANE:n Miesjaosto on toiminut vuodesta 1988 lähtien. TANE:ssa on keskusteltu viime aikoina paljon siitä, että koulupudokkaissa on enemmän poikia. Hallituksen rakennepaketin päätös nostaa oppivelvollisuusikää 17 ikävuoteen voi siis parantaa erityisesti poikien asemaa.


- Erityisesti matalasti koulutettujen miesten asema on hankala. Teollisia työpaikkoja on hävinnyt ja häviää edelleen kovaa vauhtia. Sukupuolten väliset koulutuserot ovat kasvussa ja eriytyminen alkaa heti peruskoulun jälkeen, Relander sanoo.


Seminaarissa esiin nostettujen päätösten lisäksi myös muita hallituksen rakennepoliittisia uudistuksia on tarkasteltava sukupuolinäkökulmasta. Rakenneuudistusten tavoitteena on myös pidentää työuria. Työurien eri kohtia on tärkeä tarkastella sukupuolinäkökulmasta. Miten nuoret naiset ja miehet pääsevät työelämään kiinni? Miten lastensaanti vaikuttaa naisten ja miesten työelämään? Miten miehet ja naiset jaksavat työelämässä eläkeikään asti ja mahdollisesti sen yli? Miten työnantajat suhtautuvat eläkeikää lähestyvän naisen tai miehen palkkaamiseen ja työssäkäyntiin?

- Pelkkä eläkeiän nostaminen ei riitä, jos haluamme pidentää miesten ja naisten työuria. Tarvitsemme myös oikeudenmukaista palkkausta, vanhempainvapaiden uudistamista ja työsuhteiden laadun parantamista, Relander sanoo.

Seminaarin järjestävät tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja Vantaan kaupunki yhteistyössä Helsingin ja Espoon tasa-arvotoimikuntien kanssa. Seminaari on keskiviikkona 2.4.2014 klo 12.15 alkaen tiedekeskus Heurekassa Vantaalla.

Ajankohtaista