Haemme kahta harjoittelijaa

Julkaisuajankohta 10.1.2024 11.22
Uutinen

Työ- ja tasa-arvo-osaston (STM) tasa-arvoyksikkö hakee kahta harjoittelijaa tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tehtäviin kevään ja syksyn ajalle.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (Tane) tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteistyössä päättäjien, viranomaisten, tutkijoiden ja järjestöjen kanssa. Neuvottelukunta tekee aloitteita ja antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden kehittämiseksi. Tane järjestää myös erilaisia tilaisuuksia ja tuottaa julkaisuja. Tane toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Kevään harjoittelijan tehtäviin sisältyy muun muassa kesäkuussa 2024 järjestettäviin europarlamenttivaaleihin liittyviä valmistelu- ja viestintätehtäviä. Tämän lisäksi harjoittelija osallistuu monipuolisesti tasa-arvoasiain neuvottelukunnan, sen jaostojen ja työryhmien toimintaan sekä muuhun sidosryhmäyhteistyöhön, mikä mahdollistaa tutustumisen laajaan tasa-arvotoimijoiden verkostoon.

Syksyn harjoittelija osallistuu monipuolisesti tasa-arvoasiain neuvottelukunnan, sen jaostojen ja työryhmien toimintaan sekä muuhun sidosryhmäyhteistyöhön, mikä mahdollistaa tutustumisen laajaan tasa-arvotoimijoiden verkostoon.

Molemmat harjoittelijat osallistuvat Tanen ajankohtaisten asioiden, kuten tilaisuuksien ja kokousten järjestämiseen. Harjoitteluun kuuluu viestintää Tanen sosiaalisen median kanavissa sekä verkkosivuilla.

Harjoittelun ajankohta

Kevään harjoittelu ajalla 2.4.-30.6.2024.

Syksyn harjoittelu ajalla 2.9.-30.11.2024.

Hae nyt

Hakuaika päättyy 31.1.2024 kello 16.15.

Hakuilmoitus ja hakuohjeet (Valtiolle.fi)

Millaista on harjoittelu Tanessa?

Lue, mitä entiset korkeakouluharjoittelijamme kertovat kokemuksistaan Tanessa

Ajankohtaista