Hyppää sisältöön

Euroopan unioni tasa-arvoa tekemässä

Euroopan unionin tasa-arvopolitiikkaa ei Suomessa tunneta kovinkaan hyvin. Tehdäkseen sitä tutummaksi, tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) julkaisee Euroopan unioni tasa-arvoa tekemässä -kirjan. Samalla TANE haluaa myös varmistaa, että Suomi pysyy EU:n etujoukossa aktiivisena unionin tasa-arvopolitiikan edistäjänä.

EU:lla on jo pitkä perinne miesten ja naisten tasa-arvon edistämisessä. Viime vuosina EU on omaksunut pohjoismaisen tasa-arvon periaatteen, jonka mukaan yhteisön on luotava rakenteelliset edellytykset tasa-arvon toteutumiselle. Työn ja perheen yhteensovittaminen on edennyt, koska naisten työllisyysasteen nostaminen monissa maissa on myös talouden kulmakiviä. Pohjoismaiset tasa-arvo-opit ovat levinneet muun muassa Saksaan, jossa isille korvamerkitty vanhempainvapaa on jo pidempi kuin Suomessa.

Perinteisten tasa-arvoteemojen lisäksi julkaisussa tuodaan esiin myös vähemmälle huomiolle jääneitä sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Näitä ovat miehet ja tasa-arvopolitiikka, tasa-arvonäkökulma ilmastonmuutoksesta käytävässä keskustelussa sekä naisten ja miesten asema talouden taantuman aikana.

Julkistamistilaisuudessa puheenvuoron käyttää tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala.

"Espanja on ottanut puheenjohtajakautensa ohjelmaan ilahduttavan vahvasti tasa-arvoteemoja. Tarkoitus on edetä naisiin kohdistuvan väkivallan sekä ihmiskaupan torjunnassa. Olen tyytyväisenä kuunnellut tulevaa sisäasiain komissaari Cecilia Malmströmiä, joka on ilmoittanut, että ihmiskauppaa ei voi käsitellä ottamatta mukaan prostituutiokysymystä" toteaa Heidi Hautala.

Lisätiedot:
TANEn pääsihteeri Hannele Varsa hannele.varsa[at]tm.fi 050 545 3435

Julkaisu tilattavissa: tane[at]stm.fi
Julkaisu (pdf, 3444 kB)