Euroopan unioni ja sukupuolten tasa-arvo

Julkaisuajankohta 14.5.2014 20.10
Tiedote

TANE haluaa näillä sivuilla tehdä tunnetuksi EU:n toimintaa sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä.

Sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusarvoista. EU vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti myös Suomen tasa-arvolainsäädäntöön ja -politiikkaan. Suhde EU:n ja sen jäsenmaiden välillä ei silti ole yksisuuntainen, vaan jäsenmaat voivat osaltaan vaikuttaa unionin tasa-arvopolitiikan kehitykseen. Suomessa hyväksi havaitut käytännöt voivat EU:n kautta levitä muihin jäsenmaihin ja päin vastoin.

Euroopan unionin ja tasa-arvopolitiikan yhtymäkohtia ei tunneta Suomessa hyvin. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta haluaa näillä sivuilla tehdä tunnetuksi EU:n toimintaa sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä.

Ajankohtaista