Ella Immonen aloitti Tanen korkeakouluharjoittelijana

Julkaisuajankohta 14.9.2021 13.53
Uutinen

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa opiskeleva Ella Immonen toivoo, että yleinen yhteiskunnan asenteissa oleva naisvihamielinen arkipäivän seksismi poistuisi.

Ella Immonen katsoo kameraan ja hymyilee. Kuka olet ja miten kiinnostuit työskentelystä Tanessa?

Olen Ella Immonen, espoolainen opiskelija. Olen ollut kauan tietoinen Tanen olemassaolosta. Tasa-arvo on intohimoni ja tilaan useita aihepiirin uutiskirjeitä. Näiden kautta kuulin alun perin myös tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta. Tanessa yhdistyy politiikka, tutkimus ja kansalaisyhteiskunta erityisellä tavalla. Tämä herätti kiinnostukseni neuvottelukunnan työtä kohtaan. 

Mitä olet opiskellut? 

Teen maisterintutkintoa sukupuolentutkimuksesta Helsingin yliopistossa. Olen myös valtiotieteiden maisteri yhteiskuntapolitiikasta.

Yhteiskuntapolitiikan maisterintutkielmassa tutkimuskohteenani olivat miesten perhevapaat. Käsittelin isien perhevapaiden käytön perusteluja ja isyysnäkemyksiä kahdessa suomalaisessa organisaatiossa. Tein työn osana Väestöliiton tasa-arvo ja isät -hanketta. Sukupuolentutkimuksen maisterintutkielma on parhaillaan tekeillä. Aihe on hyvin erilainen, sillä tutkin sitä, kuinka YouTubessa julkaistavissa ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoissa pyritään rakentamaan audiovisuaalisia ja sukupuolitettuja nautintoja. ASMR tarkoittaa rauhoittavia, autonomisia aistielämyksiä. 

Mitä odotat Tanessa työskentelyltä?

Haluan nähdä, miten tasa-arvoa edistetään konkreettisesti työnä ja miten parlamentaarinen neuvottelukunta toimii. Odotan tietysti myös tutustumista erilaisiin tasa-arvotoimijoihin Tanen verkostojen kautta. 

Minkä tasa-arvo-ongelman odotat korjaantuvan lähivuosina?

Tämä on ehkä vähän optimistista, mutta odotan ja toivon, että yleinen yhteiskunnan rakenteissa ja asenteissa oleva naisvihamielisyys poistuisi tai vähintään lieventyisi. Toivon, että tietoisuus ja kiinnostus tasa-arvokysymyksiä kohtaan lisääntyy sitä mukaa, kun esimerkiksi media pitää esillä naisten syrjintään ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyviä kysymyksiä. 

Toiseksi tasa-arvo-ongelmaksi nostan perhevapaiden epätasaisen jakautumisen. Näen ennen kaikkea tärkeänä, että isät jäävät nykyistä enemmän itsenäisesti hoitamaan lapsiaan ja jakavat näin hoivavastuuta.

Mikä on 50-vuotiaan Tanen rooli tasa-arvokentällä?

Tanessa tehdään pitkäjänteisesti ja tinkimättömästi töitä tasa-arvon eteen. 50-vuotias Tane on tunnettu ja uskottava pitkän linjan tasa-arvotoimija. Samalla tasa-arvoasian neuvottelukunta on edelläkävijä, joka tekee rohkeita poliittisia avauksia. 

Lue lisää

Immonen, Ella (2021). “Tiukassa paikassa isyys unohdetaan ja ollaan projektipäällikkö” – Isien perhevapaiden käytön perusteluja ja isyysnäkemyksiä kahdessa suomalaisessa organisaatiossa. Maisterintutkielma. Helsingin yliopisto. 
 

Ajankohtaista