Ehdota Miehen työ 2019 -palkittavaa!

Julkaisuajankohta 18.3.2019 16.44
Tiedote

Tämän vuoden palkinnon saajaksi toivotaan esityksiä henkilöstä tai tahosta, joka on toiminnallaan aktiivisesti edistänyt työn ja perheen yhteensovittamista.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Miesjaoston esityksestä myönnettävä Miehen työ -palkinto jaetaan tänä keväänä 21. kerran. Vuosittaisen palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin henkilöitä ja tahoja, jotka ovat ansioituneella työllään tai esimerkillään edistäneet sukupuolten tasa-arvoa erityisesti miesten ja poikien näkökulmasta ja purkaneet kapeita sukupuolinormeja. Palkinnolla neuvottelukunta haluaa muistuttaa, että tasa-arvon edistämisestä hyötyvät kaikki. Palkintoa jaettaessa huomioidaan työn pitkäjänteisyys ja samalla kannustetaan palkittuja tahoja jatkamaan tärkeää työtään.

Ehdotukset perusteluineen pyydetään lähettämään verkkolomakkeella 7.4.2019 mennessä. Ainoastaan perustellut ehdotukset otetaan huomioon. Palkinto luovutetaan juhlatilaisuudessa kesäkuussa 2019.

Lisätietoja:

Suunnittelija Niina Hinkkanen, niina.hinkkanen(at)stm.fi

Ajankohtaista