Asiakasmäärät kasvavat Ensi ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä - Perheissä paljon haavoittuvuutta koronan myötä

Julkaisuajankohta 28.5.2020 9.16
Uutinen

Ensi- ja turvakotien liitto on haavoittuvassa oloissa olevien perheiden puolestapuhuja. Liitto tekee työtä perheväkivallan estämiseksi ja sillä on 30 palveluita tarjoavaa jäsenyhdistystä.

Ensi- ja turvakotien liitto logo.Ensi- ja turvakotien liitto on edustettuna tasa-arvoasian neuvottelukunnan miesjaostossa. Esittelemme TANEn toimijoita sarjassamme #MeOlemmeTANE (Twitter).

Mikä on ensi- ja turvakotien liiton tavoite?

Ensi- ja turvakotien liitto on keskusjärjestö, johon kuuluu kolmekymmentä jäsenyhdistystä ja vajaat tuhat työntekijää ympäri Suomea.

Suurin tavoitteemme on olla haavoittuvassa oloissa olevien perheiden puolestapuhuja ja estää perheväkivaltaa. Haavoittuvassa oloissa olevat perheet on hyvin laaja käsite. Isoja teemoja työssämme ovat erotilanteet, ensikotitoiminta ja perheväkivalta. 

Mitä teette tavoitteenne saavuttamiseksi?

Itsenäiset jäsenyhdistyksemme tuottavat palvelut eli turvakotipalvelut, väkivaltatyön avopalvelut, ensikotipalveluita ja ero lapsiperheessä -työtä sekä hyvin laajan avopalveluverkoston. Keskusjärjestö puolestaan vaikuttaa niihin asioihin, joita jäsenyhdistysten asiakaspinnasta nousee. Lainsäädäntöön liittyvät kysymykset ovat esimerkiksi isossa roolissa työssämme. 

Mikä on suurin haaste työssänne? 

Suurin haaste on varmastikin se, että toimimme kolmannella sektorilla. Yhdistyksemme ovat niin sanottuja yksityisiä sosiaalihuollon palveluntuottajia. Kunnat ja kuntayhtymät ostavat palveluita jäsenyhdistyksiltämme. Meidän täytyy miettiä sitä, miten saamme ylläpidettyä palveluverkostoamme sekä miten palveluverkostomme kytkeytyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukenttään.

Toisaalta jos mietitään työn sisältöä niin asiakasmäärät lisääntyvät. Valtionrahoitteisessa turvakotitoiminnassa on tasaista kasvua. Selkää kasvua on myös väkivaltatyön avopalveluissa ja eropalveluissa. Lisäksi lastensuojeluun liittyvien tapausten lisääntyminen yhteiskunnassa laajemmin näkyy myös meillä. 

Koronakriisi on näkynyt kasvavina asiakasmäärinä erityisesti chattipalveluissa. 

Miten käynnissä oleva koronakriisi on näkynyt teidän työssänne?

Koronakriisi on näkynyt kasvavina asiakasmäärinä erityisesti chattipalveluissa. Tämä on myös osoittanut, että chatti on monelle helpompi tapa lähestyä auttavia tahoja. Siksi meillä pitää olla eri tyyppisiä lähestymisväyliä.

Miten pelkäät kriisin vaikutusten näkyvän tulevaisuuteen ja miten tähän tulisi varautua? 

Edessä on paljon työtä perheiden ja perheissä olevien yksilöiden näkökulmasta, kun koronaportti aukeaa. Perheissä on paljon haavoittuvuutta, jonka selville saaminen kestää pitkään. Stressi voi johtaa ylilyönteihin myös sellaisissa perheissä, joissa ei välttämättä ole ollut mitään aikaisemmin. 

Meidän pitää olla hyvin hereillä ja madaltaa kynnystä hakea apua. Korona-ajan vaikutuksista yksilötasolla ja perhetasolla voisi tulla yksi kysyttävä peruskysymys, kun asiakas tulee palveluun. Korona pitää ottaa huomioon ja siitä tulee kysyä, sillä kaikki eivät välttämättä itse lähde avaamaan korona-ajan vaikutuksia. 

On huolestuttavaa, että miehille tarkoitetut palvelut sekä erilaiset hankkeet ja projektit ovat vähentyneet.

Miksi koette tärkeäksi olla mukana tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaostossa?

Tämä on neljäs eduskuntakausi, kun olemme mukana. Jaosto on ollut tärkeä oman miestyömme kehittämisen sekä vaikuttamisen näkökulmasta.

Tuomme jaostoon asiakastyön näkökulmaa ja sitä, miten asiakkainamme olevat miehet kokevat elämäänsä ja miten heidät huomioidaan palvelujärjestelmissä. 

Mihin tasa-arvokysymykseen olisi tärkeää vaikuttaa TANEssa? 

Miesten terveyteen liittyviä kysymyksiä olisi tärkeää nostaa esiin sekä isyystematiikkaa ja erotilanteita. On huolestuttavaa, että miehille tarkoitetut palvelut sekä erilaiset hankkeet ja projektit ovat vähentyneet. Miehet kuitenkin kokevat tarvitsevansa omia palveluita.

Myös väkivaltatyön, kuten perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyvät teemat ovat sellaisia, mistä tulisi puhua koko ajan. Esimerkiksi, kun puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta pitäisi muistaa, että miesten täytyy olla mukana vähentämässä väkivaltaa. Miesten roolia olisi hyvä vahvistaa tässä keskustelussa. 

Lisätietoja ensi- ja turvakotien liitosta

Vastaukset antanut Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Jussi Pulli.

Ajankohtaista