30 tekoa tasa-arvoisemman tulevaisuuden eteen – Eduskuntapuolueet vastaanottivat tasa-arvoasiain neuvottelukunnan hallitusohjelmatavoitteet

Julkaisuajankohta 27.4.2022 10.23
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) luovutti hallitusohjelmatavoitteensa eduskuntaryhmille keskiviikkona 27.4.2022. Tavoitteissa kiinnitetään erityistä huomioita nuoriin ja tulevaisuuden tasa-arvo-ongelmiin, joiden ratkaiseminen edellyttää hallituksen sitoutumista tasa-arvon edistämiseen niin hallitusohjelmassa, talousarvioprosessissa kuin kaikissa keskeisissä uudistuksissakin.

Yksi tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pitkän linjan tavoitteista liittyy sukupuolen mukaisen eriytymisen ennaltaehkäisemiseen kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä. Tavoitteissa esitetään esimerkiksi ammattisanaston ja virkanimikkeiden sukupuolittuneisuuden purkamisen jatkamista. Kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutuksiin tulisi myös sisällyttää sukupuolten tasa-arvoa käsitteleviä kursseja.

”Suomalaisten koulutuspolut ovat edelleen vahvasti sukupuolen mukaan jakautuneita,” Tanen puheenjohtaja Jirka Hakala toteaa. ”Opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten osaamisella on iso rooli, kun nuorten ura- ja koulutusvalintoja rajoittavia vanhentuneita sukupuolirooleja puretaan ja oppimiseroja vähennetään. Näin edistämme myös työelämän tasa-arvoa.” 

Tavoitteena lainsäädäntömuutoksia nuorten tasa-arvon edistämiseksi 

Tanen hallitusohjelmatavoitteet on koottu viideksi päätavoitteeksi. Mukana on niin hallituskauden ylittävä sosiaaliturvauudistus kuin pitkäaikaiset tasa-arvotavoitteet sukupuolistuneen väkivallan ehkäisemiseksi ja palkkatasa-arvon saavuttamiseksi.

Tane vaatii myös useita konkreettisia lainsäädäntömuutoksia, kuten maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille ja luopumista lähisuhdeväkivallan sovittelusta. Nuorten tasa-arvoa edistettäisiin myös esimerkiksi poistamalla kokonaan kuukautis- ja inkontinenssisuojien arvonlisävero.

”Kuukautistuotteet voivat kurittaa nykyisellään kohtuuttomasti erityisesti pienituloisen kukkaroa. Verotuksen vaikutus valtiontalouteen on pieni, mutta kuukautisköyhyydestä kärsivälle hinnanalennus olisi suuri,” Tanen varapuheenjohtaja Bella Forsgrén sanoo. 

Tutustu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan hallitusohjelmatavoitteisiin 2023–2027. Mukana on 30 toimenpide-ehdotusta ja 13 ehdotusta lainsäädäntömuutoksiksi.

Bekanta dig med delegationens för jämställdhetsärenden mål för regeringsprogrammet 2023 (PDF).

Lisätietoja

Hannele Varsa, pääsihteeri, [email protected], 050 545 3435 
Jirka Hakala, puheenjohtaja, [email protected], 050 388 0016 

#TasaarvoVaalit Ajankohtaista