Hyppää sisältöön

22.11.2007 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta esittää prostituutiosta irrottautumistyön käynnistämistä - apua myös thai-hierojille

Seksin ostaminen ihmiskaupan ja parituksen uhreilta säädettiin rangaistavaksi kesäkuussa 2006. Samassa yhteydessä eduskunta edellytti sellaisia tukitoimia, joilla edistetään prostituoitujen mahdollisuuksia irtautua prostituutiosta ja siirtyä työelämään. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) esittää ohjelmallisen prostituutiosta irrottautumistyön käynnistämistä prostituutioon ajautuneiden naisten ja miesten ihmisoikeuksien edistämiseksi. Exit prostituutio -työtä on tehty mm. Yhdysvalloissa ja muissa Pohjoismaissa.

Prostituutioon sekä siihen liittyvään paritukseen ja naiskauppaan liittyy vakavia ihmisoikeus- loukkauksia. Prostituutiosta irrottautumistyön tavoitteena on auttaa näiden loukkausten kohteeksi joutuneita ihmisiä sekä henkisesti että aineellisesti. Tästä lähestymistavasta olisi TANEn mukaan apua myös viime aikoina julkisen huomioon kohteena olleille thai-hierojille.

Prostituutio ja sitä ylläpitävät sosiaaliset ja kulttuuriset asenteet juontavat juurensa sukupuolittunei- siin ja syrjiviin valtarakenteisiin. Monet puutteelliseen koulutukseen, sosiaaliturvaan, lasten- suojeluun ja päihdehuoltoon sekä sosioekonomiseen tilanteeseen ja traumaattisiin kokemuksiin liittyvät tekijät voivat johtaa prostituution näkemiseen ainoana vaihtoehtona turvata toimeentulo. Prostituoituna toimiminen ajaa ihmisen usein yhteiskunnan marginaaliin, rajaa hänen vaikutusmahdollisuuksiaan sekä kokemuksiaan omasta toimintakyvystään entisestään.

Käytännössä prostituutiosta irrottautuvat naiset ja miehet tarvitsevat mm. asumis-, terveys-, mielenterveys- ja päihdehuollon palveluita, tulkkipalveluita, neuvontaa sosiaalietuuksien hakemisessa sekä oikeudellista apua. Osa tarvitsee kieliopintoja ja työvoimakoulutusta. Näiden palveluiden järjestämisvastuu on kunnilla ja valtiolla. Sopivia tukitoimia järjestävät mm. kuntien sosiaali- ja terveystoimi sekä työvoimatoimisto, mutta toistaiseksi palveluita ei ole kohdennettu erityisesti prostituoiduille. Tarvitaan myös uudenlaisia palveluja kuten intensiivistä, ympärivuorokautista tukea sekä kriisi-, terapia- ja keskusteluapua. Erityisesti parituksen ja ihmiskaupan kohteeksi joutuneet tarvitsevat irrottautumisvaiheessa erikoistuneita turvakotipalveluita.

Prostituutiosta irrottautuville on tarkoituksenmukaista perustaa tähän työhön erikoistuneita palveluyksiköitä niihin kuntiin, joissa prostituutiota pääsääntöisesti esiintyy. Yksikössä tulisi olla prostituutioon liittyvää erityisasiantuntemusta ja sen tehtävä olisi koordinoida asiakastyötä kuntien, valtion ja kansalaisjärjestöjen tarjoamien palveluiden välillä.

Lisätietoja: puheenjohtaja Heidi Hautala puh. 050 511 3129, jaostosihteeri Elina Aaltio puh. 050 382 6785