Tasa-arvovaalit.fi: EU:ssa säädettävä direktiivi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan

Julkaisuajankohta 22.4.2009 15.46
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) tasa-arvovaalit.fi -sivuston viikon 17 vaaliteemana on naisiin kohdistuva väkivalta. Naisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ongelma, joka on merkittävä este sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiselle. Väkivalta aiheuttaa huomattavia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä seuraamuksia niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin.

Tällä hetkellä EU:ssa ei ole jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä koskien naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. EU on kuitenkin asettanut 2008 laatimissaan suuntaviivoissa kolme suurta tavoitetta tehostaakseen toimia naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Nämä ovat väkivallan torjuminen, uhrien suojeleminen ja tukeminen sekä väkivallantekijöiden rankaisemattomuuden lopettaminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tulee EU-tasolla säätää kaikkia jäsenmaita sitova laillinen perusta. Kehotukset ja lyhytaikaiset projektit naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi eivät riitä, on ryhdyttävä sanoista tekoihin.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ehdottaa, että EU:ssa säädetään direktiivi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

EU-lainsäädäntö perusta myös Suomelle

Suomi ei ole mallimaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä, toisin kuin helposti uskotaan. Naisiin kohdistuva väkivalta on moniulotteinen ja vakava yhteiskunnallinen ongelma maassamme. Suomessa ei ole laadittu kokonaisvaltaista suunnitelmaa naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Useimmat muut EU-maat ovat laatineet toimintasuunnitelmat. Väkivallan uhreihin nähden meillä on turvakoteja aivan liian vähän. Meiltä puuttuu auttava puhelin väkivallan uhreille, mistä apua olisi saatavilla jokaisena päivänä ympäri vuoden. Väkivaltatyön ammattiauttajille ei ole tarjolla järjestelmällistä koulutusta. Suomeen tarvitaan toimivat matalan kynnyksen palvelut.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteyteen ollaan perustamassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön koordinaatioyksikkö, josta löytyy erityisasiantuntemusta naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Yksikön tehtävänä on tutkia ja kehittää toimenpiteitä lähisuhde- ja perheväkivallan vähentämiseksi, koordinoida osaamista sekä levittää hyviä käytäntöjä. On tärkeää, että tämän yksikön toiminta käynnistetään kunnollisella tavalla ja varmistetaan riittävät resurssit.

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyä koskeva EU-direktiivi toimisi tärkeänä perustana naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyössä myös Suomessa.

Lisätietoja

www.tasa-arvovaalit.fi

Heidi Hautala, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja 050-511 3129 Hannele Varsa, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri 050-545 3435

Ajankohtaista