Tukea tasa-arvoisemman päiväkodin ja koulun luomiseksi

Julkaisuajankohta 20.8.2013 13.35
Uutinen

Tasa-arvo kasvatuksessa -opiskelupaketilla ( www.tasa-arvokasvatuksessa.fi) tuetaan sukupuolten tasa-arvon edistämistä kasvatustyössä tiedon ja käytännön kokemusten kautta.

Vinkkejä jakavat alan ammattilaiset: rehtorit, päiväkodinjohtajat, lastentarhanopettajat, opettajat, tutkijat sekä tasa-arvoprojektien toimijat. Oppimista syvennetään tehtävin ja videoin.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja hallituksen tasa-arvoyksikön tilaama ja rahoittama opiskelupaketti on suunnattu päiväkodeissa ja kouluissa työskenteleville, mutta sitä voivat käyttää myös opiskelijat, vanhemmat ja muut kiinnostuneet.

Tasa-arvo kasvatuksessa -opiskelupaketti on jaettu kolmeen osioon, varhaiskasvatusalalla työskenteleville, luokanopettajille ja aineenopettajille (7-9 luokat). Näin arjen työskentelyn eri lähtökohdat tasa-arvon edistämiseksi voidaan ottaa paremmin huomioon.

Opiskelupaketissa käsitellään kasvatustyön arjesta tuttuja teemoja sukupuolinäkökulmasta. Teemoina ovat esimerkiksi, miten vanhempien ja henkilökunnan yhteistyöllä voidaan edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä kuinka oppimateriaalit toistavat sukupuolistereotypioita. Myös tasa-arvotyön peruskäsitteet tulevat tutuiksi.

Opiskelupaketti on saatavilla suomeksi ( www.tasa-arvokasvatuksessa.fi) ja ruotsiksi ( www.jamstalldhetilarande.fi).  Opiskelupaketin ovat tuottaneet Ekvalita Ab ja Gaudiell.

Lisätietoja: pääsihteeri Hannele Varsa, [email protected], 050 545 3435

Ajankohtaista