Kuka johtaa? -elinkeinoelämä ja tasa-arvo

Julkaisuajankohta 19.3.2010 15.33
Tiedote

Naiset ja miehet ovat melko tasaveroisesti edustettuina politiikan johtopaikoilla, mutta elinkeino- elämässä johtajanaisten määrä on edelleen vähäinen. Tämä ilmenee sukupuolta ja valtaa politiikassa ja elinkeinoelämässä tarkastelleesta laajasta pohjoismaisesta tutkimuksesta. Naisten osuus yksityisten yhtiöiden hallituksissa vaihtelee Pohjoismaissa seitsemästä 36 prosenttiin. Vain Norjassa on tapahtunut ripeää muutosta: kiintiösäännös edellyttää, että kaikkien pörssiin listattujen yritysten hallituksissa on vähintään 40% naisia sekä vastaavasti miehiä. Naisten osuus hallituksissa onkin kasvanut vuoden 2004 yhdeksästä prosentista 36 prosenttiin vuonna 2009. Ruotsissa osuus oli 19% (v. 2008), Tanskassa 10% (v. 2005) ja Islannissa 7% (v. 2007).

Pohjoismaisissa valtionyhtiöissä sukupuolijakauma on tasaisempi, mikä johtuu määrätietoisesta kehittämistyöstä. Myös Suomessa valtio on jo vuosien ajan hakenut osin ja kokonaan omistamiensa yritysten hallituspaikoille myös naisia. Tulokset ovat hyviä: valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden hallituksissa naisten osuus on 40%. Yksityisen sektorin yritysten johtopaikoilla naisten osuus kasvaa sen sijaan hyvin hitaasti. Naisten määrä pörssinoteerattujen yritysten hallituksissa on kasvanut neljässä vuodessa 9 prosentista (2004)13 prosenttiin (v. 2008). Vuonna 2009 osuus oli 15% (Tilastokeskus).

Vuonna 2009 toteutettu Sukupuoli ja valta -tutkimus kartoitti ja vertasi politiikan ja elinkeinoelämän johtotehtävien sukupuolijakaumia Pohjoismaissa ja itsehallintoalueilla viimeisten 15 vuoden aikana. Tutkimus kartoitti ja arvioi myös maiden käyttämiä tasa-arvopoliittisia keinoja ja niiden tehokkuutta johtajuuden sukupuolirakenteen muuttamiseksi. Naisten menestykseen politiikassa ovat ratkaisevasti vaikuttaneet mm. naisliikkeen aktiivisuus ja tasa-arvopolitiikka. Näiden vaikutus on ollut heikompaa elinkeinoelämässä, jossa tasa-arvokehitys onkin ollut hidasta ja paikoin jopa pysähtynyt. Tutkijat toteavatkin, että yksityisen sektorin hitaan kehityksen syitä tulee selvittää lisää, jotta ongelmiin voidaan tuloksellisesti puuttua.

Islannin parlamentti hyväksyi tässä kuussa lain, jonka mukaan kaikkien yli 50 työntekijää työllistävien yhtiöiden hallituksissa tulee noudattaa 40 prosentin sukupuolikiintiöitä. Myös Ruotsissa keskustellaan asiasta vakavasti.

Tutkimushankkeen toteutti Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta. Tiedotustilaisuuden järjestävät tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) ja sosiaali- ja terveysministeriö. Tilaisuudessa puheenvuoron käyttävät tutkimushankkeeseen osallistuneet tutkija Linda Hart ja Minna Canth -akatemiaprofessori Anne Kovalainen sekä Elinkeinoelämän keskusliitosta johtaja Jukka Ahtela. Tilaisuuden avaa lisensiaatti Sole Molander (TANE) ja päätössanat lausuu erityisavustaja Susanna Korpivaara (OPM). Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Eeva Koskinen (Naistoimittajat ry).

Tiedotustilaisuus perjantaina 19.3.2010 klo 9.00-12.00, Säätytalo, Snellmaninkatu 9, Helsinki

Lisätietoja:

www.nikk.no
Hannele Varsa tasa-arvoasiain neuvottelukunta 050 545 3435
Annamari Asikainen STM 050 512 5617

Ajankohtaista