Jyväskylän yliopiston naistutkimuksen professuurin ja Helsingin yliopiston naisoikeuden professuurin viran täytöt on aloitettava välittömästi

Julkaisuajankohta 18.6.2009 15.43
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) luovutti opetusministeri Henna Virkkuselle kannanoton koskien Jyväskylän yliopiston naistutkimuksen ja Helsingin yliopiston naisoikeuden professuurin virantäyttöä. Neuvottelukunta lähettää asiasta myös kirjeen Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen rehtoreille.

Jyväskylän yliopiston naistutkimus

Jyväskylän yliopiston naistutkimuksen professuurin täyttö on rauennut eikä virkaa ole laitettu uudelleen hakuun. Myös assistentuuri on jätetty täyttämättä. Lehtorin tukena olevan erikoistutkijan virka on täytetty vain syksyksi. Näin ollen on mahdollista, että keväällä 2010 Jyväskylän yliopiston naistutkimuksen laitoksen nykyisestä kolmesta työntekijästä jäljellä olisi vain yksi.

Professuurin täyttämättä jättäminen Jyväskylän yliopistossa uhkaa vakavasti opiskelumahdollisuuksia sekä tiedon ja asiantuntijoiden saatavuutta laajalla alueella. Naistutkimuksen opiskelu muuttuisi jyväskyläläisille käytännössä maksulliseksi, sillä he joutuisivat täydentämään opintojaan muissa yliopistoissa.

Helsingin yliopiston naisoikeus

Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on päätetty julistaa naisoikeuden professorin virka avoimeksi, mutta ei julistaa professorin viransijaisuutta auki usein jopa vuosia kestävän hakuprosessin ajaksi.

Naisoikeuden professorin virka on valtakunnallisesti erityisen tärkeä, jotta oikeustieteen alalla voidaan edistää laaja-alaista, sukupuolen ja tasa-arvon näkökulmasta tehtävää tutkimusta ja opetusta. Perustelluista esityksistä huolimatta oikeustieteellinen tiedekunta ei ole halunnut osoittaa pakollista opetusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin.

Naistutkimus/sukupuolentutkimus Suomessa

Jokainen naistutkimuksen laitos Suomessa on profiloitunut omalla tavallaan, ja yhdenkin laitoksen heikkeneminen jättää suuren aukon kokonaisuuteen. Naistutkimuksen yksiköt ovat Suomessa pieniä, mutta kansainvälisestikin arvioiden tehokkaita.

Naistutkimuksen/sukupuolentutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys on kasvamassa entisestään nykytilanteessa, jossa Suomi osana Euroopan yhteisöä on sitoutunut estämään syrjintää ja valtavirtaistamaan sukupuolinäkökulman kaikessa päätöksenteossaan
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta vaatii, että naistutkimuksen opetuksen resurssit turvataan jatkossakin aloittamalla Jyväskylän yliopiston naistutkimuksen professuurin ja Helsingin yliopiston naisoikeuden professuurin viran täytöt välittömästi.

Lisätietoja: pääsihteeri Hannele Varsa 050 545 3435

Ajankohtaista