Vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta jää näkymättömäksi

Julkaisuajankohta 17.10.2013 13.31
Tiedote

Vammaiset naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja siksi heillä on suuri riski kohdata elämänsä aikana monenlaista väkivaltaa. Vammaiset naiset eivät ole kuitenkaan yhtenäinen ryhmä, ja eri vammaryhmiin kuuluvilla naisilla on myös erilainen riski joutua väkivallan uhriksi.

"Vammaisiin naisiin kohdistuvaa lähisuhde- ja perheväkivaltaa on tutkittu vähän. Tiedämme kuitenkin, että vammaisilla tai henkilöllä, jolla on toiminnallisia rajoituksia, on useammin väkivallan kokemuksia kuin vammattomilla." sanoo tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) varapuheenjohtaja Tarja Filatov.

Suomen turvakotitilanne on huono kansainvälisiin suosituksiin nähden: turvakoteja ei ole riittävästi, eikä niitä ei ole kattavasti eri puolella Suomea. Kaikki turvakodit eivät myöskään ole esteettömiä. Turvakodeissa ei ole aina saatavilla vammaisten naisten tarvitsemaa henkilökohtaista apua eikä tieto palveluista saavuta kaikkia. Myös turvakotiin pääseminen voi olla vaikeaa, sillä kaikilla paikkakunnilla invataksia ei saa tilattua edes samalle päivälle.

"Väkivallan uhrien auttamisjärjestelmiä on kehitettävä huomioimaan vammaisten naisten erityistarpeet." Filatov huomauttaa.

Hallitusohjelmassa on yksiselitteiset kirjaukset siitä, että turvakotipaikkoja lisätään ja niiden alueellisesti tasaisempaan jakautumiseen kiinnitetään huomiota. Tavoite on myös kirjattu hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan vuosille 2012-2015. Hallituskausi on yli puolenvälin, joten hallitusohjelman kirjauksen toteuttamiseksi on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Turvakotipaikkojen lisääminen vaatii korvamerkittyä rahaa valtiolta.

TANE on mukana järjestämässä Vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta-seminaaria 17.10.2013. Tilaisuudessa julkaistaan opas "Uskalla olla, uskalla puhua. Vammainen nainen ja väkivalta", jonka tavoitteena on auttaa tunnistamaan vammaisiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. THL:n julkaisema opas on osa poikkihallinnollista naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmaa.

Asiasta pitää puhua, vaikenemisen aika on ohi, kuten oppaassa sanotaan.

Katso seminaarin materiaaleja tästä.


Lisätietoja: Suunnittelija Riikka Korpinurmi, riikka.korpinurmi[at]stm.fi, 050 382 6785

Ajankohtaista