Sukupuolirajoitteet karsittava päiväkotien ja koulujen arjesta

Julkaisuajankohta 16.5.2013 13.38
Uutinen

Suunnitelmien ja periaatteiden tasolla kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa ollaan tasa-arvon asialla. Eriarvoistavat käytännöt vaikuttavat kuitenkin arjen tilanteissa monin tavoin. Kaavamaista tyttöyttä ja poikamaisuutta tuetaan kasvatuksen käytännöissä usein huomaamatta. Sukupuolistereotypiat voivat rajoittaa sekä lasten että aikuisten toimintaa päiväkodeissa ja kouluissa.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja opetus- ja kulttuuriministeriön seminaarissa käsitellään sukupuolitietoisen kasvatuksen edistämistä eri näkökulmista; esitellään kokemuksia käytännön tasa-arvotyöstä varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa, luodaan katsaus viimeaikaiseen tutkimukseen ja opetussuunnitelmatyöhön, sekä kuullaan nuorten omia kokemuksia tasa-arvosta.

Seminaarissa professori Elina Lahelma avaa muun muassa kysymyksiä "Miksi kouluun tarvitaan tasa-arvotyötä? Miksi se on niin vaikeata? Missä ovat koulun tasa-arvo-ongelmat?" Lahelman mukaan sukupuolitietoisuuden edistämistä voi vaikeuttaa myytti jo saavutetusta tasa-arvosta.

"Tasa-arvoa ei kuitenkaan voida pitää pysyvästi saavutettuna asiana, vaan sitä tulee tavoitella joka hetkessä uudestaan. Tämän haasteen kohtaaminen on keskeinen tavoiteltaessa tasa-arvoa ja luotaessa pohjaa sukupuolten moninaisuudelle.", korostaa neuvottelukunnan puheenjohtaja Jukka Relander.

Lahelman mukaan sukupuolitietoisuuden edistämistä saattaa hankaloittaa myös se, että "sukupuoliteema menee ihon alle ja on poliittinen. "Ammattikasvattajilla tulisikin olla välineitä teeman käsittelyyn arjessa.

TANE vaatii, että varhaiskasvattajien ja opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen on lisättävä tasa-arvoon liittyvää koulutusta. Tasa-arvoisemman kasvatuksen kehittäminen lähtee kasvattajien tietoisuuden herkistämisestä omille, vuosien aikana kulttuurista omaksutuille ajattelutavoille. Puhetapojen, huomion kohteiden, lelujen, värien ja kehonkielen avulla voisimme nykyistä selvemmin viestittää lapselle avaraa kuvaa tyttöydestä, poikamaisuudesta, naiseudesta ja mieheydestä. Näin lapset uskaltavat tehdä elämässään valintoja ilman että sukupuoli rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan tai intoaan oppia uusia asioita.

Ajankohtaista