Tasa-arvovaalit.fi: Taantuman vaikutukset miehiin ja naisiin

Julkaisuajankohta 15.4.2009 15.47
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan TANE:n tasa-arvovaalit.fi -sivuston viikon 16 yhtenä vaaliteemana on taloustaantuman sukupuolivaikutukset. Naiset ja miehet kärsivät taantumasta yleensä sen eri vaiheissa ja eri tavoin. TANE nostaa viikon 16 vaaliteemassaan esiin myös kysymykset tasa-arvoisesta vanhempainvapaajärjestelmästä.

Työttömyys lisääntyy eri aikaisesti

1990-luvun laman aikana miesten ja naisten työttömyys kasvoi suunnilleen yhtä paljon, mutta ensin kasvoi miesten työttömyys ja myöhemmin naisten. Sama suunta on havaittavissa nykyisessä kehityksessä. Viimeisen vuoden aikana miesten työttömyys on kasvanut selvästi naisten työttömyyttä nopeammin, sillä taantuma on koskettanut ensin miesvaltaisia teollisuudenaloja.

Naiset työllistyvät miehiä useammin palvelusektorille ja kuntiin. Taantuman pitkittyessä palveluiden kysyntä heikkenee ja kunnat joutuvat säästämään menoissaan. Tämä johtaa puolestaan naisten työttömyyden kasvuun.

Taantuman seuraukset

1990-luvun laman seurauksista miehiä on koskettanut erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden ja naisia pätkätöiden yleistyminen. Lisäksi monien naisvaltaisten alojen työoloja ei ole vieläkään korjattu lamaa edeltäneelle tasolle, vaan kunnissa tehdyt leikkaukset ovat jääneet pysyviksi. Sosiaaliturvan heikkeneminen ja kuntien säästöt vaikuttavat erityisesti kaikkein pienituloisimpien elämään. Pienen vanhempainrahan, lasten kotihoidon tuen ja pelkän kansaneläkkeen saavat ihmiset ovat yleensä naisia.

Talouden kriisi uhkaa EU-alueen kansalaisten hyvinvointia ja se voi uhata myös pyrkimystä sukupuolten tasa-arvoon. Vaikka sosiaali- ja työllisyyspolitiikasta päätetään Suomessa, ohjataan niitä myös EU:n yhteisillä suuntaviivoilla. Sukupuolten tasa-arvo ei ole vain hyvien taloudellisten aikojen ylellisyyttä. Tasa-arvo työpaikalla ja yhteiskunnassa on voimavara, jolla myös työn tuottavuutta voidaan parantaa.

Tasa-arvoa vanhempainvapaisiin

Euroopan työmarkkinaosapuolet ovat vanhempainvapaata koskevassa neuvottelussa tuoneet esiin äidin ja isän oikeuden vähintään yhden kuukauden vanhempainvapaaseen, joka ei ole siirrettävissä toiselle. Isät käyttävät yleisimmin nimenomaan isille nimettyjä vapaita. Näiden vapaiden lisääminen kasvattaa miesten osallistumista lastensa hoitoon. On tärkeää, että EU:ssa nostetaan esiin kysymykset mahdollisimman tasa-arvoisesta vanhempainvapaajärjestelmästä ja tähän liittyvästä korvausjärjestelmästä.

Lisätietoja

www.tasa-arvovaalit.fi Heidi Hautala, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja 050-511 3129 Hannele Varsa, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri 050-545 3435

Ajankohtaista