Hyppää sisältöön

15.03.2012 Eikö Suomessa ole ihmiskauppaa - vai eikö sitä vain nähdä?

Ihmiskauppalainsäädäntö uudistuu, ja yksi merkittävä muutostarve on uhrien tunnistamisessa. Päivän seminaari selvittää, miten muiden maiden käytäntöjä voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Eduskunnan naisverkoston, kansallisen ihmiskaupparaportoijan, NYTKIS ry:n ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan seminaari How to Prevent and Combat Sex Trade in Finland - In the Light of Practical Experiences from Other European Countries käsittelee prostituutioon liittyvää ihmiskauppaa Suomen, naapurimaiden ja Euroopan tasolla. Seminaari pidetään eduskunnan Pikkuparlamentissa 15.3.2012 klo 9.30-15.00.

Ihmiskaupan lähirikosten (törkeä paritus, kiskonnantapainen työsyrjintä sekä törkeä laittoman maahantulon järjestämien) uhrien lukumäärä on moninkertainen tunnistettujen ihmiskaupan uhrien määrään verrattuna. Uhrien tunnistamisen tehostaminen on keskeinen uudistustarve, kun Suomi on ratifioimassa Euroopan neuvoston yleissopimusta ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta.

Ruotsin kansallisen ihmiskaupparaportoijan, rikostarkastaja Kajsa Wahlbergin, viesti Suomelle on: "Poliisin säännöllinen ihmiskauppakoulutus on avain uhrien parempaan tunnistamiseen, sillä tunnistamisen perustana on tieto. Älä oleta, että henkilö ei ole ihmiskaupan uhri - ota selvää!" Ruotsissa seksin osto on ollut kielletty vuodesta 1999 lähtien.

Toinen kansainvälinen pääpuhuja, EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori Myria Vassiliadou kertoo, että komission ihmiskaupan vastaisessa työssä olennaista on ihmisoikeus-perustainen, sukupuolispesifi näkökulma ja toimialojen yhteistyö. "Seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävä ihmiskauppa on laajalle levinnyt ihmisoikeusrikkomus ja vahvasti sukupuolittunut ilmiö", hän sanoo.

Nyt ratifioitavana oleva Euroopan neuvoston yleissopimus käsittelee ihmiskauppaa entistä kattavammin ja korostaa erityisesti uhrien asemaa ja heidän tunnistamistaan. Tähän liittyvän sisäasiainministeriön lainsäädäntöhankkeen tehtävä on laatia ehdotukset ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä, tunnistamista koskevasta sääntelystä sekä näiden koordinoimisesta. Oikeusministeriön työryhmä tarkastelee samaan aikaan EU:n keväällä 2011 antamaa direktiiviä 2011/36/EU ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta ja sen luomia lainsäädännön muutostarpeita.

Päätöspuheenvuoron pitävä tasa-arvoasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Tarja Filatov muistuttaa, että uhrin aseman parantamiseen pyrkivän yleissopimuksen hyväksyminen vahvistaa viranomaistoimintaan kohdistuvia velvoitteita."Viranomaiskäytännöissä on sisäistettävä uhrien haavoittuva asema. Resurssien turvaaminen on välttämätöntä, jotta todellisuus ja lainkirjain ovat yhtä."

Lisätiedot: Hannele Varsa, pääsihteeri, tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE 050 545 3435

Haastattelupyynnöt: Salla Porra, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry 040 709 0007