TANE: Sukupuolten tasa-arvo on otettava huomioon kunnallisten toimielinten puheenjohtajia valittaessa

Julkaisuajankohta 14.12.2012 13.45
Tiedote

Luottamuspaikkojen jakaminen on edelleen käynnissä useassa kunnassa. Lain mukaan kunnan toimielimissä pitää olla vähintään 40 prosenttia naisia ja miehiä. Laki ei kuitenkaan koske kunnallisten toimielinten puheenjohtajia.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) vaatii, että sukupuolten tasa-arvo on otettava huomioon myös kunnanvaltuustojen ja -hallitusten, lautakuntien ja muiden kunnallisten toimielinten puheenjohtajia valittaessa.

Naisten osuus kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajista on noussut hiljalleen. Vuonna 2005 naispuheenjohtajien osuus oli valtuustoissa 26,2 prosenttia ja hallituksissa 21,6 prosenttia. Hiljalleen edennyt naisten osuuden kasvu kuitenkin pysähtyi, kun luottamustoimet jaettiin vuoden 2008 vaalien jälkeen. Osuudet olivat melkein samat kuin edelliselläkin kaudella: valtuustojen puheenjohtajiksi valituista 26,5 ja hallituksen puheenjohtajiksi valituista 21,1 prosenttia oli naisia.

Vuonna 2009 kunnanvaltuuston ensimmäisistä ja toisista varapuheenjohtajista neljännes oli naisia. Valtuustojen varapuheenjohtajistossa naisten osuus vähentyi muutamalla prosenttiyksiköllä edelliseen kauteen verrattuna.
Kunnanhallitusten ensimmäisistä varapuheenjohtajista naisia oli vuonna 2009 35 prosenttia. Osuus on pari prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2005.

Manner-Suomen lautakuntien puheenjohtajista 27 prosenttia oli valtuustokauden 2009-2012 alkaessa naisia. Osuus oli täsmälleen sama edellisen valtuustokauden alussa.

Naisten osuus kunnallisten toimielinten puheenjohtajistoissa on siis selvästi matalampi kuin naisehdokkaiden saama äänimäärä. TANE vaatii, että naisten saaman kannatuksen on näyttävä myös johtopaikkoja valittaessa.

Lisätietoja: Pääsihteeri Hannele Varsa 050 545 3435, [email protected]

Ajankohtaista