Miehen työ -palkinto 2008 poliisitarkastaja Mikko Lampikoskelle

Julkaisuajankohta 13.6.2008 15.51
Tiedote

Tasa-arvo on sekä naisten että miesten asia. Tätä osoittaakseen tasa-arvoasiain neuvottelukunta jakaa vuosittain Miehen työ -palkinnon. Tänä vuonna tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on päättänyt myöntää palkinnon sisäasiainministeriön poliisitarkastaja Mikko Lampikoskelle. Lampikosken tekemä tasa-arvotyö poliisihallinnossa on ollut uraauurtavaa ja pitkäjänteistä. Hän on ollut keskeinen tasa-arvotoimija niin lakeja valmistelevissa työryhmissä kuin moniammatillisen tasa-arvoyhteistyön kehittämisessä. Palkinnolla halutaan korostaa tasa-arvoajattelun valtavirtaistumisen tärkeyttä kaikissa viranomaisissa ja poikkihallinnollisen yhteistyön merkitystä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Palkinto jaetaan nyt kymmenennen kerran.

Tasa-arvotietoisen poliisityön edelläkävijä

Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen edellyttää myös muiden kuin tasa-arvoviranomaisten toimia. Poliisitarkastaja Mikko Lampikoski on ollut moniammatillisen tasa-arvotyön tienraivaaja ja yksi avainhenkilöistä tiiviiden yhteistyöverkostojen syntymiselle erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, prostituutiota ja naiskauppaa koskevissa kysymyksissä. Mikko Lampikoski on elämäntyöllään lisännyt tietoisuutta sukupuolen merkityksestä poliisin työssä. Hän on uraauurtavalla tavalla edistänyt sukupuolten tasa-arvoajattelun valtavirtaistumista poliisiviranomaisessa ja hän on toiminut samalla positiivisena esimerkkinä miesvaltaisella alalla toimiville työntekijöille. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta haluaa kiittää myös Lampikosken työyhteisöä, sisäasiainministeriön poliisiosastoa, esimerkillisen tasa-arvotyön mahdollistamisesta.

Miehen työ -palkinto

Tähän mennessä Miehen työ -palkinto on myönnetty muun muassa tunnustuksena uraauurtavasta isyystutkimuksesta, sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta koulussa, sukupuolten tasa-arvon edistämisestä teatteritaiteen keinoin, maahanmuuttajamiesten ja -poikien parissa tehdystä tasa- arvotyöstä, työstä miesten väkivaltaisuuden vähentämiseksi sekä miesten ja naisten moninaisuuden esiin nostamisesta ja tukemisesta erityisesti seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden alueella.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Heidi Hautala luovuttaa palkintona kuvataiteilija Juha Tammenpään taideteoksen Pasuuna.

Lisätietoja: Miesjaoston sihteeri Jussi Aaltonen 050 346 9534 palkinnon saaja Mikko Lampikoski 09 160 42692

Ajankohtaista