Tasa-arvopolitiikkaa ei tehdä ilman sukupuolentutkimusta

Julkaisuajankohta 22.2.2013 13.40
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on huolissaan Åbo Akademin sukupuolentutkimuksen tilanteesta.

Åbo Akademissa sekä tutkijatohtorin että tutkijakoulutettavan työsuhteet on jätetty täyttämättä. Tämä tarkoittaa sitä, että professorin on yksinään huolehdittava maisteriasetuksen mukaisesta opetuksesta, tohtorikoulutuksesta sekä ruotsinkielisestä tasa-arvokoulutuksesta.

Åbo Akademi ei ole ainoa yliopisto, jossa sukupuolentutkimuksen tilanne on epävarma. Jyväskylän yliopistossa henkilöstön vähyys ja professorin puuttuminen ovat merkinneet esimerkiksi sitä, että yliopisto ei ole enää pystynyt osallistumaan Naistutkimuspäivien ja Naistutkimuslehden vetovastuisiin ja oppiaineen kehittämistyö on vaikeaa.

Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilmalla on suuri merkitys pienen oppiaineen yhteistyön koordinoinnissa. Vielä vuonna 2009 verkostolla oli oma yliopistonlehtori ja kokoaikainen suunnittelija. Tällä hetkellä verkostolla on ainoastaan yksi osa-aikainen suunnittelija.

TANE:n puheenjohtaja Jukka Relander ja varapuheenjohtaja Tarja Filatov keskustelivat sukupuolentutkimuksen tilanteesta opetusministeri Jukka Gustafssonin sekä ylijohtaja Anita Lehikoisen kanssa 11. helmikuuta.

- Tasa-arvoalain mukaan kaikkien virkamiesten on edistettävä tasa-arvoa, ja sukupuolentutkimuksen tuottama tieto on edellytys menestyksellisen tasa-arvopolitiikan toteuttamiselle. Esimerkiksi miesten kohtaamista tasa-arvo-ongelmissa tiedämme tuskin mitään, koska tutkimusta ei ole. Koulutuspolitiikassa on varmistettava, että yliopistot huolehtivat sukupuolentutkimuksen jatkuvuudesta ja resursseista, Relander totesi.

TANE kiittää hallituksen tasa-arvo-ohjelman kirjausta, jonka mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö kartoittaa sukupuolentutkimuksen tilanteen valtakunnallisesti ja seuraa tilanteen kehittymistä säännöllisesti.

Lisätietoja: Pääsihteeri Hannele Varsa, [email protected], 050 545 34 35.

Ajankohtaista