Kannanotto: Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman sukupuolivaikutukset on arvioitava

Julkaisuajankohta 9.10.2013 13.32
Tiedote

Hyvään hallintoon kuuluu, että kaikkia poliittisia päätöksiä ja toimenpiteitä arvioidaan sekä miesten että naisten ja sekä tyttöjen että poikien kannalta. Tällaista periaatetta kutsutaan sukupuolivaikutusten arvioinniksi.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) vaatii, että hallituksen rakennepoliittisen ohjelman päätösten sekä muiden merkittävien (lainsäädäntö)hankkeiden sukupuolivaikutukset on arvioitava.

Rakennepoliittisen ohjelman kirjauksia konkretisoidaan parhaillaan, sillä moni ohjelman kirjauksen yksityiskohta on edelleen auki. TANE muistuttaa, että päättäjien ja viranomaisten tehtävänä on selvittää päätösten vaikutukset eri sukupuolten kannalta, estää välitön ja välillinen sukupuolisyrjintä sekä edistää aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa.

Rakennepoliittinen ohjelma sisältää monia päätöksiä, joilla on erilaisia vaikutuksia eri sukupuoliin. Hallitus päätti esimerkiksi, että subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luovutaan. Kun vanhempi on kotona äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla, lapsella on oikeus jatkossa vain osa-aikaiseen päivähoitoon.


Lisätietoja:  Suunnittelija Riikka Korpinurmi riikka.korpinurmi[at]stm.fi, 050 382 6785
Puheenjohtaja Jukka Relander jukka.relander[at]lektio.fi, 050 321 5632

Ajankohtaista