Tasa-arvovaalit.fi: Kansallisten hallitusten nimettävä kaksi komissaariehdokasta, mies ja nainen

Julkaisuajankohta 8.4.2009 15.48
Tiedote

Nykyisistä EU:n 27 komissaarista kymmenen on naisia. Heistä vain Ruotsin Margot Wallström on kuusihenkisessä puheenjohtajistossa. Euroopan unionin jäsenmailla on valta nimetä komissaariehdokkaat ja siten vaikuttaa komission kokoonpanoon. Ongelmana on ollut, että EU:n jäsenmaat esittävät pääasiassa vain miesehdokkaita.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta esittää, että kansalliset hallitukset nimittäisivät kaksi komissaariehdokasta: miehen ja naisen.
Euroopan unionin poliittisessa päätöksenteossa naiset ovat edelleen aliedustettuina. Myös monet vähemmistöryhmät ovat aliedustettuina. Naisten ja miesten tasapuolisempi edustus päätöksentekijöinä turvaa parhaiten tasapuolisuuden päätöksissä.

TANE kampanjoi tasa-arvovaalien puolesta

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) avaa 8.4.2009 europarlamenttivaalisivunsa http://www.tasa-arvovaalit.fi/. Sivuilla on tasa-arvotietoa sekä äänestäjille että ehdokkaille.

Europarlamenttivaalikampanjassaan TANE tuo esille tasa-arvon eri ulottuvuuksia. Ensimmäinen teema käsittelee tasa-arvoa Euroopan unionin päätöksenteossa. Viikolla 16 sivuilla keskustellaan taantuman sukupuolivaikutuksista ja työelämän tasa-arvokysymyksistä. Sen jälkeen teemana on naisiin kohdistuva väkivalta. Viikolla 18 käsitellään moniperusteista syrjintää, jolla tarkoitetaan useammasta kuin yhdestä syystä johtuvaa syrjintää. Toukokuun alussa aiheena on sukupuoli ja ilmastonmuutos.

Sivuilla julkaistaan europarlamenttivaaleihin asti viikoittain uusi kolumni. Ensimmäinen kolumnisti on ulkoministeri Alexander Stubb. Hän kirjoittaa: "Sukupuolten tasa-arvo nähdään huomattavan usein pelkästään naisten asiana, vaikka tasa-arvon kehittämisellä on positiiviset vaikutukset myös miesten elämään. Tasa-arvo lisää ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia - siksi sen tulee olla kaikkien yhteinen asia."

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin ainoa suoraan vaaleilla valittava elin. Suomesta uuteen parlamenttiin valitaan 13 edustajaa. Tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän vastustamiseksi Euroopan parlamentissa on tehtävä jatkuvasti töitä.

Äänestyspäivä on sunnuntai 7.6.2009. Ennakkoäänestysaika on 27.5.-2.6.2009.

Lisätietoja:

www.tasa-arvovaalit.fi

Heidi Hautala, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja 050-511 3129 Hannele Varsa. tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri 050-545 3435

Ajankohtaista