Hyppää sisältöön

06.06.2012 TANE kannanotossaan: Sukupuolten tasa-arvon edistäminen perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen

Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen käynnistyy tänä vuonna. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta esittää, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen tulee kirjata sekä aihekokonaisuuksiin että oppiainekohtaisiin tavoitteisiin ja sisältökuvauksiin siten, että opetus edistää lasten ja nuorten mahdollisuuksia kehittää kykyjään ja tehdä valintoja ilman sukupuolesta johtuvia ennakko-odotuksia ja rajoituksia.

Voimassa olevien opetussuunnitelmien perusteissa tasa-arvo velvoitetaan tarkentamaan perusopetuksen paikallisten opetussuunnitelmien tavoitteissa, sisällöissä ja jokapäiväisissä toiminnoissa. Asiakirjan myöhemmissä osissa näitä tarkennuksia ei kuitenkaan juuri löydy. Tasa-arvo jää yläkäsitteen tasolle, eikä siten välttämättä toteudu opetuksen käytänteissä.

Perusopetuksen ja lukion opintosuunnitelmien perusteiden uudistamisen myötä tasa-arvolain velvoite laatia toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma tulee ulottaa peruskouluihin. TANE kannattaa velvoitteen laajentamista myös varhaiskasvatukseen. Lisäksi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toiminnallista tasa-arvosuunnittelua tulee tukea tutkimus- ja kehittämishankkein.

Vastuu opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteista kuuluu Opetushallitukselle, jonka tulee huolehtia tasa-arvotavoitteen edistämisvelvoitteen sisällyttämisestä näihin normeihin.