Tasa-arvovaalit.fi: Sukupuolinäkökulma ilmastonmuutokseen

Julkaisuajankohta 6.5.2009 15.44
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) tasa-arvovaalit.fi -sivuston viikon 18 vaaliteemana on sukupuoli ja ilmastonmuutos. TANE nostaa esiin kolme tärkeää sukupuolinäkökulmaa ilmastonmuutoksessa. Ensinnäkin, molempien sukupuolten edustus ilmastoa koskevassa päätöksenteossa on välttämätön. Toiseksi, ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat miehiin ja naisiin eri tavalla. Kolmanneksi, miehet ja naiset aiheuttavat ilmastonmuutosta eri tavoin. Sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen ilmastonmuutoksessa on välttämätön.

Naiset mukaan ilmastoneuvotteluihin

Ilmastonneuvottelujen päätöksenteossa on oltava edustettuna sekä miehiä että naisia tasapuolisesti. Molemmilla sukupuolilla tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus tehdä päätöksiä vastuullisen tulevaisuuden puolesta. Miesten ja naisten erilaiset kokemukset, paikallistuntemus ja tarpeet on sisällytettävä tärkeisiin ilmastoa koskeviin päätöksiin.

Ilmastonmuutos vaikuttaa naisiin ja miehiin eri tavoin

Ilmastonmuutoksen suurimmat vaikutukset kohdistuvat köyhimpiin alueisiin ja väestönosiin. Näistä maailman köyhistä 70 % on naisia. Ilmastonmuutos vaikeuttaa ruuan tuotantoa, viljelyä sekä veden ja kotitalousenergian saantia. Nämä tehtävät ovat kehitysmaissa perinteisesti naisten tehtäviä. EU on maailman suurin kehitysavun antaja. On tärkeää, että ilmastonmuutoksen torjumisessa ja kehitysavussa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen välilliset sukupuolivaikutukset.

Luonnonkatastrofeissa menehtyy enemmän naisia kuin miehiä. Esimerkiksi vuoden 2004 tsunamin kuolonuhreista 70-80 % oli naisia. Tämä johtuu pitkälti kulttuurisista olosuhteista sekä naisten heikommasta taloudellisesta ja sosiaalisesta asemasta.

Naisten ja miesten erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa

Miehet ja naiset vaikuttavat ilmastonmuutokseen eri tavoin esimerkiksi kulutuskäyttäytymisellään. Naiset käyttävät joukkoliikennettä keskimäärin enemmän kuin miehet. Länsimaissa pääasiassa naiset vastaavat päivittäisistä kodinhankinnoista. Naisten tekemillä pieniltä tuntuvilla päätöksillä on suuri merkitys ympäristön kannalta.

Euroopan unioni on asettanut korkeat ilmastotavoitteet, joiden saavuttaminen edellyttää korkean tason päätöksiä ja tuekseen arkipäivän ratkaisuja. Euroopan parlamentti päättää siitä, miten kuluttajavalistusta ja ympäristölainsäädäntöä ohjataan. Äänestämällä voimme vaikuttaa siihen, että EU:ssa huomioidaan ilmastonmuutoksen sukupuolivaikutukset. On tärkeää, että EU pysyy jatkossakin kansainvälisen ilmastopolitiikan edelläkävijänä.

Lisätietoja:

www.tasa-arvovaalit.fi

Heidi Hautala, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja 050 511 3129 Hannele Varsa, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri 050 545 3435

Ajankohtaista