Naistutkimuksen asema turvattava yliopistouudistuksessa

Julkaisuajankohta 4.2.2009 15.49
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) luovutti opetusministeri Henna Virkkuselle ja tasa-arvoasioista vastaavalle ministeri Stefan Wallinille kannanoton naistutkimuksen asemasta yliopistouudistuksessa. Neuvottelukunta painotti naistutkimuksen opetuksen tärkeyttä koko yhteiskunnalle.

Hallitus on asettanut tavoitteekseen naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisen kaikessa päätöksenteossaan. Sukupuolentutkimuksen tuottama tieto on edellytys menestyksellisen tasa-arvopolitiikan toteuttamiselle.

Naistutkimus on monitieteinen oppiaine, jolle on ominaista luovuus, monipuolisuus ja kriittisyys. Naistutkimusta opiskellaan paljolti eri tieteenalojen sivuaineena. Tämä tuottaa työelämän eri sektoreille naistutkimuksen asiantuntijoita. Tasa-arvon edistäminen edellyttää kykyä varsin erilaisten päätösten sukupuolivaikutusten arviointiin ja siihen tarvitaan sekä naistutkimuksen tuottamaa tutkimustietoa että naistutkimuksellista koulutusta.

Naistutkimuksen yksiköt ovat Suomessa pieniä, mutta kansainvälisestikin arvioiden tehokkaita. Ne ovat määrätietoisuudellaan onnistuneet kehittämään omaa profiiliaan. Naistutkimuksen korkea taso näkyy myös siinä, että naistutkimuksen hankkeet ovat menestyneet hyvin Suomen Akatemian ja erilaisten säätiöiden jakaessa kilpailtua tutkimusrahoitusta. Suomalaistutkijat ovat monipuolisesti osallistuneet alan kansainväliseen yhteistyöhön. Ulkomaisia vierailijaluentoja on ollut paljon, ja suomalaisilla tutkijoilla on ollut kysyntää ulkomailla. Kokonsa puolesta suomalaisten naistutkimusyksiköiden on kuitenkin vaikea kilpailla suurempien oppiaineiden kanssa yliopistojen kovenevassa sisäisessä kamppailussa, jossa strategiseksi painoalueeksi pääseminen on edellytys opetusresurssien turvaamiseksi jatkossa.

Tasa-arvopolitiikan tulevaisuuden kannalta on erityisen tärkeää, että naistutkimuksen asiantuntijoita koulutetaan yliopistoissa myös jatkossa. Ilman alan erityisosaamista ei hallituksen tasa-arvotavoitteita ole mahdollista saavuttaa. On varmistettava että yliopistot huolehtivat naistutkimuksen jatkuvuudesta.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että yliopistojen rakenteellisen kehittämisen ohjelman ja uuden yliopistolain sukupuolivaikutukset arvioidaan hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti.

Lisätietoja: Pääsihteeri Hannele Varsa 050-545 34

Ajankohtaista