Hyppää sisältöön

01.11.2007 Heidi Hautalasta tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja

Valtioneuvosto asetti uuden tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 1.9.2007 alkaen eduskunnan toimikaudeksi. Neuvottelukunnan uusi puheenjohtaja on kansanedustaja Heidi Hautala. Varapuheenjohtajana jatkaa ylitarkastaja Arto Seppälä. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteerinä toimii Hannele Varsa.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on parlamentaarinen neuvottelukunta, jolla on neuvoa-antava asema valtionhallinnossa. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta toimii naisten ja miesten välisen yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämiseksi. Neuvottelukunnan tehtävät määritellään asetuksessa 389/2001. TANE tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden kehittämiseksi. Neuvottelukunta edistää viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden yhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä sekä seuraa alan kansainvälistä kehitystä.