#TasaArvoVaalit: Palkka-avoimuus voidaan toteuttaa yrityksissä – Teknologiayritys Vincit näyttää mallia

Julkaisuajankohta 21.2.2023 7.00
Uutinen

Palkka-avoimuus on keskusteluttanut viime vuosina. Julkisilla aloilla palkka-avoimuus on jo olemassa, mutta yksityisen sektorin puolen osalta palkkatietojen avoimuudesta ei ole päästy yhteisymmärrykseen ja keskustelu on ajoittain ollut kiivastakin.

Mitä palkka-avoimuus voisi tarkoittaa yrityksille? Suomalainen teknologiayhtiö Vincit on jo vuosien ajan edistänyt palkka-avoimuutta.

Henkilöstöjohtaja Mari Kuha mustavalkoisessa kuvassa katsoo kameraan.
Henkilöstöjohtaja Mari Kuha.

”Aloite palkka-avoimuudesta tuli alun perin henkilöstöltä. Sen avulla on haluttu pohtia tulojen oikeudenmukaista jakautumista,” kertoo Vincitin henkilöstöjohtaja Mari Kuha.

Kerran vuodessa järjestettävien palkkaviikkojen aikana jokainen Vincitin työntekijä voi halutessaan julkaista palkkatietonsa yrityksen muille työntekijöille. Osallistuminen on vapaaehtoista. Tämän jälkeen työyhteisön jäsenet voivat ehdottaa palkankorotusta kollegalleen tai itselleen jos huomaavat, että tälle on perustetta. 

Ajatuksena on, että yhteisö yhdessä on mukana seuraamassa, ettei palkoissa ole vinoumia. Näin yksittäinen työntekijä ei yksin joudu vahtaamaan omaa palkkatasoaan suhteessa muihin, vaan sitä tehdään muiden kanssa. Ilman tietoa kollegojen palkasta tällainen vertailu ei olisi samalla tavalla mahdollista.

”On paljon henkilöitä, jotka eivät tuo esiin omaa palkankorotuspyyntöään. Tämän vuoksi on hienoa, että yhteisö voi auttaa,” sanoo Kuha.

Palkka-avoimuudella voidaan tukea tasa-arvon edistymistä, huomata mahdollisia perusteettomia palkkaeroja ja näin kitkeä palkkasyrjintää. Palkka-avoimuudella voi myös olla ennaltaehkäisevää vaikutusta, kun asiaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kuha kertookin, että Vincitissä palkkaviikkojen aikana palkkadata käydään johdon puolelta tarkkaan läpi, jotta mahdolliset palkkavääristymät havaittaisiin. Työnantajan vastuulla on huolehtia siitä, ettei palkkauksessa tapahdu syrjintää. 

Ei salattavaa – Palkka-avoimuus lisää ymmärrystä palkan muotoutumisesta

Palkkatietämys on Suomessa keskimäärin matalalla tasolla. Tämä tarkoittaa, ettei työntekijöillä ole selkeää käsitystä siitä, miten peruspalkka tai erilaiset lisät ja tulospalkat muodostuvat. 

Palkoista käytyjen avoimien keskustelujen myötä Vincitissä tiedostetaan esimerkiksi eri tehtävien palkkaerojen syyt. Kuha ei näe syytä salata sitä, miten palkat muotoutuvat ja miksi joillain on toisia korkeammat palkat. 

”Työyhteisössä on terveellistä käydä keskustelua palkasta. Näin jokainen ymmärtää, mistä kunkin palkka muodostuu,” Kuha sanoo.

Yrityksen kasvaessa käytäntöjä hiotaan

Vincit on viime vuosina kasvanut yrityskauppojen tukemana yli 800 hengen yritykseksi, jolla on työntekijöitä myös Suomen ulkopuolella. Lähes kolmannes nykyisistä työntekijöistä on tullut Vincitiin yrityskauppojen myötä vuonna 2022. Heille palkkaviikot ovat uusi tuttavuus, mutta palkka-avoimuus otettiin Kuhan mukaan yllättävänkin positiivisesti vastaan ja keskustelun käymistä pidettiin hyvänä asiana. Toisaalta kasvun myötä prosessia on täytynyt automatisoida ja järjestelmät saada tältä osin ajan tasalle.

Vapaaehtoisesti julkaistavien henkilökohtaisten palkkatietojen lisäksi yritys kokoaa ja julkaisee keskiarvopalkat koko henkilöstöstä työntekijöiden ja luottamusmiesten käyttöön.

Yrityksen kansainvälisissä toimipisteissä ei vielä tänä vuonna toteutettu palkkaviikkoja, mutta asiasta on käyty keskustelua. Mikäli tähän päädytään, palkkatiedot olisi Kuhan mukaan todennäköisesti toimivinta jakaa kunkin maayksikön sisällä, sillä eri maiden palkkatasot eroavat toisistaan.

Teknologia-alalle halutaan lisää monimuotoisuutta 

Palkka-avoimuus ei vielä yksinään ratkaise sukupuolittuneita palkkaeroja, vaikka se onkin yksi työkalu asian edistämisessä. Suomessa palkkoihin vaikuttaa voimakkaasti myös hoivan epätasainen jakautuminen ja se, että eri alat ja työtehtävät ovat voimakkaasti jakautuneita sukupuolen mukaan eli alojen segregaatio. 

Muun muassa teknologia-ala on edelleen voimakkaan miesenemmistöinen. Vincitissä asiaan on kiinnitetty huomioita käynnistämällä työ, jonka tavoitteena on lisätä naisten ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden osuutta työntekijöistä. Yksi keino toteuttaa tätä on nostaa esiin esimerkkejä.

”Paljon lähtee siitä, miten itse kerromme yrityksestämme ja jaamme tietoa, esimerkiksi naisten uratarinoita. Esimerkkejä on myös tärkeää tarjota riittävän varhaisessa vaiheessa,” Kuha toteaa.


Tasa-arvoasiain neuvottelukunta julkaisee vieraskyniä ja haastatteluja sivuillaan. Nämä eivät edusta Tanen virallista kantaa. 

Lue lisää

Tane: Eduskuntavaalit

#TasaarvoVaalit Ajankohtaista