”Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla mies” – Miehet ry kutsuu feministisesti ajattelevat miehet saman katon alle

Julkaisuajankohta 19.11.2020 10.26
Uutinen

Miehet ry on 2018 perustettu feministinen järjestö, joka perustaa toimintansa moniperustaisen syrjinnän analyysille eli intersektionaaliselle lähestymistavalle. Toiminnan ytimessä ovat poikiin, miehiin ja miehuuteen liittyvät kysymykset.

Miehet ry on edustettuna TANEn Miesjaostossa ja Sukupuoli, talous ja valta -jaostossa. Esittelemme TANEn toimijoita sarjassamme #MeOlemmeTane (Twitter)

Mitä Miehet ry tekee?

Olemme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä järjestö. Erityisasiantuntijuutemme perustuu miesten kohtaamiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmiin. Olemme vielä kohtuullisen nuori järjestö. Siitä huolimatta, että olemme toimineet tasa-arvotyön kentällä vasta muutaman vuoden, koen, että tilausta feministiselle miesjärjestölle on ollut ilmassa jo pidempään.

Ajatus järjestön perustamisesta syntyi kansainvälisenä tyttöjen päivänä, kun huomasimme, että tyttöjen ja poikien oikeudet asetetaan liian helposti vastatusten, mikä on todella huono lähestyminen sukupuolten tasa-arvoon. Halusimme perustaa järjestön, joka purkaa vastakkainasettelua ja pyrkii aidosti edistämään kaikkien tasa-arvoa.

Emme näe, että poikien tai miesten oikeudet paranisivat painamalla naisten ja tyttöjen tai vähemmistöjen oikeuksia alaspäin. Pyrimme tukemaan muita tasa-arvotoimijoita ja tarjoamaan alustan feminismistä ja tasa-arvosta kiinnostuneille miehille. Toimintamme onkin kasvanut nopeasti ja jäseniä on jo noin 250.

Teksti jatkuu kuvan alla.

Miehet ry:n puheenjohtaja Janne Salakka.

Miehet ry:n puheenjohtaja Janne Salakka. Kuvaaja: Salla Merikukka

Mikä on järjestönne keskeisin tavoite?

Meille tärkeä tavoite on olla turvallinen yhteisö feministimiehille sekä feministisesti miesten tasaarvokysymyksiä tarkasteleville ihmisille. Haluamme luoda tilan, jossa ihmiset voivat tulla yhteen näiden asioiden äärellä.

Lisäksi tavoitteenamme on ottaa vaikuttava rooli miesten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjinä ja aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana. Haluamme kannustaa miehiä mukaan tasa-arvotyöhön riippumatta siitä, mitä sukupuolta tasa-arvokysymys milloinkin koskee. Haluamme laajentaa normatiivista mieskuvaa maailmassa ja vahvistaa käsitystä siitä, että kaikenlainen mieheys on oikeanlaista, niin kauan kuin se ei rajoita muiden toimintaa. Tavoitteemme on olla mieserityisten tasa-arvokysymysten asiantuntija, luotettava liittolainen sekä turvallinen yhteisö feministimiehille.

Mitä teette, jotta nämä tavoitteet toteutuisivat? 

Toistaiseksi olemme viestinnällisesti orientoitunut järjestö eli levitämme tutkimustietoa, teemme näkyväksi marginaaliin jääviä miehuuden kokemuksia ja pyrimme tarjoamaan työkaluja ja uusia ajatusmalleja, joilla tarkastella maailmaa ja sen ongelmakohtia tarkemmin. Pyrimme viestimään myös tietoa siitä, kuinka kaikki voivat tulla aktiivisemmiksi ongelmakohtiin puuttumisessa. Teemme erilaisia viestintäkampanjoita ja keräämme tietoa miesten moninaisista kokemuksista miehenä olemisesta.

Viestinnällisen työn lisäksi olemme etujärjestö ja teemme vaikuttamistyötä esimerkiksi lausuntojen ja kommenttipuheenvuorojen kautta. Lisäksi toimimme asiantuntijajäseninä esimerkiksi TANEn Miesjaostossa ja Sukupuoli, talous ja valta -jaostossa.

Millaisia haasteita olette kohdanneet järjestön arjessa? 

Perustamisen jälkeen kohtasimme paljon epäilyä ja pelkoja siitä, että haluaisimme yhteiskunnan, jossa ”perinteinen” miehuus kielletään ja että jokaisen miehen pitäisi juoda detox-teetä, lukea runoja ja herkistellä. Se on yksi oiva tapa olla mies, mutta ei ainoa. Tähän haasteeseen on liittynyt myös vastustusta ja hyökkäävyyttä myös julkisessa keskustelussa. Tämä mielikuva perustuu mielestäni kuitenkin väärinymmärrykselle. 

Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla mies ja tämä on järjestömme ydinviesti. Olemme joutuneet taklaamaan monia virhekäsityksiä. Toinen haaste on, että toimimme vapaaehtoisvoimin ja se asettaa tietyt reunaehdot toiminnalle. Jokainen aktiivi on monella tapaa kiireinen ja aika, jotka järjestön työhön on käytettävissä, on rajallinen. Toivon, että tulevaisuudessa voimme jalkauttaa toimintaamme ympäri Suomen ja perustaa esimerkiksi vakituisen toimipisteen.

Onko tässä ajassa jokin erityinen tasa-arvokysymys, johon tahtoisitte vaikuttaa?

Miesnäkökulmasta ajankohtaisia tasa-arvokysymyksiä on suuri rypäs. Viime kuukausina ajankohtaiseksi kysymykseksi on noussut asepalveluksen tasa-arvo-ongelmat, joka on myös meille tärkeä aihe. Nyt kun parlamentaarinen asepalveluksen kehittämisen komitea on aloittanut työnsä, olemme myös me seuranneet valmistelua tarkasti. Toivomme asepalvelukseen aidosti tasa-arvoista mallia pienten muutosten sijaan, jotka eivät riitä tekemään palveluksesta tasa-arvoista. Pelkästään yhtä sukupuolta lainsäädännöllisesti koskeva pakkotyö täyttää vahvasti sukupuolisen syrjinnän vaatimukset.

Toinen ajankohtainen ja äärimmäisen tärkeä asia on kysymys miehistä ja internetistä. Internet vaikuttaa muodostavan alustan, jossa miesten pahoinvointi pääsee kärjistymään tavalla, jonka seurauksena on esimerkiksi naisvihamielisten tai vähemmistövihamielisten yhteisöjen syntyminen. Alustat, joilla miehet saattavat aluksi hyväntahtoisesti keskustella arkeensa liittyvistä asioista saattavat pahimmillaan tiivistyä vihamielisiksi ja väkivaltaisiksi.

Näillä yhteisöillä saattaa olla nuorille miehille valtava sosiaalinen merkitys, eikä osallistuminen ole automaattisesti huono juttu. Meidän tulisi kuitenkin yhteiskuntana löytää lisää keinoja puuttua ilmiön haitallisiin puoliin.

Meidän tulisi kysyä, millaisia ovat ne vaihtoehtoiset, ei-väkivaltaiset yhteisöt nuorille miehille?

Turvallisten ja hyvinvointia lisäävien yhteisöjen puute on tärkeä yhteiskunnallinen kysymys, jolla on vaikutuksia miesten, naisten ja vähemmistöjen hyvinvointiin.  Yhteisöllisyys ja hyväksytyksi tuleminen ovat avaintekijöitä esimerkiksi syrjäytyneisyyden, haitallisten käytösmallien ja mielenterveyden oireilun ehkäisyssä.

Miksi koette osallistumisen TANEn toimintaan tärkeänä?

TANE on valtavan hieno alusta päästä keskustelemaan hyvässä hengessä suoraan päättäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Kokemukseni on se, että asiantuntijajäsenet toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi mukaan työhön. TANEn jaostoissa työskentely on mahdollisuus tuoda tietoa esille ja vaikuttaa siihen, miten asioista keskustellaan.  

TANEn vahvuus on se, että eri toimijat ovat monipuolisesti edustettuina ja toiminnassa mukana olevat tahot luovat aidon ja moninaisen läpileikkauksen tasa-arvokysymysten kirjoon. 

Kysymyksiin vastasi Miehet ry:n puheenjohtaja Janne Salakka 

Ajankohtaista