Kuntapolitiikan tasa-arvokysymyksiä. Sukupuolten tasa-arvo Suomen kunnissa 2017–2021 

Lataa julkaisu

Julkaisutiedot

Julkaisun nimi: Kuntapolitiikan tasa-arvokysymyksiä. Sukupuolten tasa-arvo Suomen kunnissa 2017–2021

Painos: 1

Tekijä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Julkaisusarja: TANE-julkaisuja 2021 (19)

Julkaisija: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

ISSN 1459-0069

ISBN 

URN 

Copyright: CC BY-NC-ND 4.0