Kannanotot ja aloitteet

Kannanotot 2015

 • 11.2.2015 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on uudistettava (pdf, 307,0 kB)

Kannanotot 2013

 • 17.12.2013, kannanotto: Kannanotto asevelvollisuuteen (pdf, 22 kB)
 • 8.10.2013, kannanotto: Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman sukupuolivaikutukset on arvioitava (pdf, 109 kB)
 • 3.10.2013, kannanotto: EU:n jäsenvaltioiden nimettävä komissaariehdokkaiksi sekä naisia että miehiä (pdf, 134 kB)
 • 11.2.2013, kannanotto: Ilman sukupuolentutkimusta ei tehdä tasa-arvopolitiikkaa  (pdf, 307 kB)

Kannanotot 2003-2012

 • 1.6.2012, kannanotto: Sukupuolten tasa-arvo perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien perusteisiin sekä kasvatuksen ja opetuksen toteutukseen (pdf, 383 kB)
 • 05/2012, kannanotto: Isyyslain uudistamista valmistelevan työryhmän kokoonpano (pdf, 223 kB)
 • 8.1.2009, kannanotto: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta haluaa turvata naistutkimuksen aseman yliopistouudistuksessa (pdf, 151 kB)
 • 18.12.2008, kannanotto: CEDAW, Naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean Suomea koskevien päätelmien käsittely Suomessa 5. ja 6. määräaikaisraporttien käsittelyn jälkeen. Osoitettu ulkoasiainministeriölle (pdf, 76 kB)
 • 6.11.2008, kannanotto: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta vastustaa poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen sallimista (pdf, 61 kB)
 • 10.1.2006, kannanotto aktiivisen isyyden ja tasapuolisemman hoitovastuun edistämiseksi (pdf, 38 kB)
 • 8.12.2005, kannanotto: Neuvottelukunta kannattaa seksin oston kriminalisointia (pdf, 38 kB)
 • 8.12.2005, kannanotto opetusministeri Antti Kalliomäelle naistutkimuksen aseman vahvistamisesta (pdf, 36 kB)
 • 18.12.2003, kannanotto työministeriölle, vuosilomakomitealle. Sukupuolten välisen tasa-arvon huomioonottamisesta osa-aikatyöntekijöiden vuosilomakysymyksessä (pdf, 32 kB)
 • 18.11.2003, kannanotto Oulun yliopistolle. Oulun yliopiston naistutkimuksen tulevaisuudesta (pdf, 32 kB)

Aloitteet 2003-2013

 • 13.5.2011, aloite opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnalle (pdf, 228 kB)
 • 22.11.2007, aloite prostituutiosta irrottautumistyön käynnistämisestä (pdf, 61 kB)
 • 18.11.2003, aloite sosiaali- ja terveysministeriölle. Nais- ja lapsikaupan, parituksen ja prostituution lisääntymiseen liittyen erilaisten toimien pohtimiseksi kysynnän vähentämiseksi (pdf, 32 kB)