Delegationen för jämställdhetsärenden

Delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) är en rådgivande delegation inom statsförvaltningen. Den utses för riksdagens mandatperiod enligt de parlamentariska styrkeförhållandena.

I delegationen ingår representanter för både regeringspartierna och oppositionen. Som sakkunnigmedlemmar deltar representanter för Manorganisationernas centralförbund rf, Kvinnoorganisationer i Samarbetet NYTKIS rf, Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf och Seta rf.

Delegationen påverkar det samhälleliga beslutsfattandet och lyfter fram nya jämställdhetsfrågor.

Delegationen främjar jämställdhetssamarbete mellan partier, organisationer och forskningen. Därutöver för den fram jämställdhetsfrågor på lång sikt som änne är olösta.

Meddelanden
Kontaktinformation
TANE på Facebook