Hyppää sisältöön

11.09.2012 Kenelle Miehen työ -palkinto nuorten parissa tehdystä tasa-arvotyöstä?

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Miesjaosto pyytää ehdotuksia vuoden 2012 Miehen työ -palkinnon saajaksi nuorten parissa tehdystä tasa-arvotyöstä viimeistään keskiviikkona 3.10.2012 osoitteeseen arto.jokinen(at)uta.fi. Ainoastaan perustellut ehdotukset otetaan huomioon.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta myöntää Miesjaoston ehdotuksesta vuosittain Miehen työ -palkinnon henkilölle tai taholle, joka on työllään tai muilla ansioillaan edistänyt sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista erityisesti miehiin tai poikiin liittyen, edistänyt miesten ja poikien emansipaatiota ja purkanut kapeita sukupuolirooleja.

Palkinnolla neuvottelukunta haluaa muistuttaa, että tasa-arvon edistämisestä hyötyvät sekä miehet että naiset. Palkintoa jaettaessa huomioidaan työn pitkäjänteisyys, ja samalla kannustetaan myönteisen esimerkin antaneita tahoja jatkamaan työtään.

Vuoden 2012 Miehen työ -palkinto jaetaan nuorten parissa tehdystä tai tehtävästä tasa-arvotyöstä.