Hyppää sisältöön

06.06.2012 Miesten hyvinvointi esillä pohjoismaisessa tasa-arvoyhteistyössä

"Kun puhutaan miehistä ja tasa-arvosta, haasteet liittyvät esimerkiksi terveyteen, hyvinvointiin ja syrjäytymiseen. Niitä koskevia toimenpiteitä sisältyy parhaillaan valmisteilla olevaan hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan", totesi valtiosihteeri Jarmo Lindén pohjoismaisessa konferenssissa Maskuliinisuus muutoksessa - miehet, tasa-arvo ja hyvinvointi, joka järjestettiin Oslossa 31.5.-1.6.2012.

Lindén puhui konferenssissa myös isyydestä ja isien asemasta. Hallitus on muuttamassa vanhempainvapaita siten, että se selkeyttää järjestelmää ja tekee isien osuuden itsenäisemmäksi. Tasa-arvo-asioista vastaava ministeri Paavo Arhinmäki perustaa syksyllä 2012 työryhmän, jonka tehtävänä on pohtia miesnäkökulmia tasa-arvopolitiikassa.

Miesnäkökulma on ollut erityisen vahvasti esillä tämän vuoden pohjoismaisessa tasa-arvoyhteistyössä, kun Norja on nostanut sen konferenssinsa pääteemaksi.