Vaalit

TANE seuraa aktiivisesti kaikkia vaaleja sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. TANEn tavoitteena on nostaa tasa-arvo vaaliteemaksi ja lisätä äänestäjien, ehdokkaiden ja päättäjien tietoa sukupuolten tasa-arvosta sekä tasa-arvolain velvoitteista.

#tasaarvovaalit

TANE kampanjoi sosiaalisessa mediassa #tasaarvovaalit-teemalla.

TANEn hallitusohjelmatavoitteisiin kaudelle 2019-2023 voi tutustua täällä