Verksamhet

Delegationen för jämställdhetsärenden främjar jämställdhet mellan könen i samhället. TANE tar initiativ och kommer med förslag samt ger utlåtanden för att utveckla lagstiftningen och andra åtgärder som hänför sig till jämställdhet. Delegationen ordnar också olika tillställningar och seminarier, förlägger publikationer och material och informerar om aktualiteter.

TANE kan tillsätta sektioner och olika arbetsgruppen för att stödja sin verksamhet. Sektionerna och arbetsgrupperna utgör delegationens sakkunniga inom respektive område och bereder delegationens beslut. Sektionerna väcker även debatt och kommer med initiativ.