Val

TANE följer val ur jämställdhetssynvinkel och lyfter jämställdhetsteman i diskussionen. Delegationen uppmanar partier och kandidater att främja jämställdhet genom att arrangera lika kampanjer och seminarier under valperioden.