TANEs sektioner

Delegationen för jämställdhetsärenden kan tillsätta sektioner och olika arbetsgrupper för att stödja sin verksamhet. Den nuvarande delegationen har tillsatt sektionerna Kön och makt samt Manssektionen och arbetsgrupperna Kommuner och självstyrande områden samt Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt.

Sektionerna och arbetsgrupperna är sakkunniga inom respektive område och bereder delegationens beslut. De tar upp frågor till debatt och tar initiativ.