TANEs sektioner

Delegationen för jämställdhetsärenden kan tillsätta sektioner och olika arbetsgrupper för att stödja sin verksamhet. Sektionerna och arbetsgrupperna är sakkunniga inom respektive område och bereder delegationens beslut. De tar upp frågor till debatt och tar initiativ.

Den nuvarande delegationen har tillsatt

TANEn arbetsgrupp för reformen av den sociala tryggheten

TANEs arbetsgrupp följer reformen av den sociala tryggheten och speciellt reformens effekter på jämlikhet.  

Arbetsgruppens medlemmar

Bella Forsgrén
Elina Havu
Ahti Hurmalainen
Juha Järä
Silla Kakkola
Matias Mäkynen
Sara Mäkäräinen
Paula Saikkonen
Anniina Vainio
Juhana Vartiainen