Publikationer och material

TANE har utgivit flera publikationer, utlåtanden, ställningstaganden och initiativ som handlar jämställdhet mellan könen. Delegationen gör också material för olika tillställningar och seminarier och publicerar jämställdhetsbroschyrer.

Du kan beställa TANEs publikationer och fråga efter material tane(@)stm.fi. Här finns listning av TANEs senaste publikationer (på Finska).