Menneet vaalit

Aiempien kausien hallitustavoitteet

Ennen jokaisia eduskuntavaaleja TANE julkaisee omat hallitusohjelmatavoitteensa.

Muut vaalit

#TASA-ARVOVAALIT - TANE kuntavaaleissa 2017

Kuntavaalit järjestettiin 9.4.2017. Kunnissa päätetään monien peruspalvelujen, kuten varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, joukkoliikenteen ja liikuntapalvelujen järjestämisestä. Kaavailtujen sote- ja maakuntauudistusten jälkeen kunnille jää myös velvoite edistää hyvinvointia ja terveyttä.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan #TASAARVOVAALIT -kampanja halusi nostaa sukupuolten tasa-arvon kuntavaalien ykkösteemaksi. Kampanjan tavoitteena oli tuottaa ehdokkaille ja äänestäjille tietoa kuntien tasa-arvoon liittyvistä velvoitteista ja kannustaa tulevia kuntapäättäjiä tasa-arvon aktiiviseen edistämiseen. Kampanja teki tutuksi tasa-arvolain velvoitteita kunnille ja esitteli sektorikohtaisia haasteita ja hyviä käytäntöjä.

Somekampanjoinnin lisäksi keskustelua käytiin tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n järjestämässä kuntavaalipaneelissa 1.3.2017 Musiikkitalossa.