TANEn jaostot

TANE voi perustaa jaostoja ja työryhmiä toimintansa tueksi. Jaostot ja työryhmät toimivat aihepiiriensä asiantuntijoina ja valmistelevat neuvottelukunnan päätöksiä. Jaostoissa kokoontuvat yhteen poliittiset päättäjät, järjestöt ja tutkijat.

Kaudella 2019-2023 TANEssa toimii Sukupuoli, talous ja valta -jaosto sekä miesjaosto. Sukupuoli, talous ja valta -jaosto käsittelee muun muassa työelämän ja talouden tasa-arvokysymyksiä, sukupuolistunutta väkivaltaa sekä tasa-arvoa koulutuksessa. Miesjaosto perustettiin ensimmäistä kertaa jo vuonna 1988, ja se on tiettävästi pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut, tasa-arvoasioita miesnäkökulmasta käsittelevä asiantuntijataho kansainvälisessäkin vertailussa.