TANEn jaostot

TANE voi perustaa jaostoja ja työryhmiä toimintansa tueksi. Jaostot ja työryhmät toimivat aihepiiriensä asiantuntijoina ja valmistelevat neuvottelukunnan päätöksiä. Jaostoissa kokoontuvat yhteen poliittiset päättäjät, järjestöt ja tutkijat.

Kaudella 2015–2019 TANEssa toimii Sukupuoli, talous ja valta -jaosto sekä miesjaosto. Sukupuoli, talous ja valta -jaosto käsittelee tällä kaudella muun muassa työelämän ja talouden tasa-arvokysymyksiä, sukupuolistunutta väkivaltaa sekä tasa-arvoa koulutuksessa. Miesjaosto perustettiin ensimmäistä kertaa jo vuonna 1988, ja se on tiettävästi pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut, tasa-arvoasioita miesnäkökulmasta käsittelevä asiantuntijataho kansainvälisessäkin vertailussa.

Kaudella 2015-2019 TANEssa toimii jaostojen lisäksi kaksi työryhmää. Kunta- ja itsehallintoaluetyöryhmä seuraa  sote- ja maakuntauudistusta ja vaikuttaa sukupuolten tasa-arvon huomioimiseksi uudistuksissa. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta -työryhmä käsittelee tällä hallituskaudella uudistettavaa lapsenhuoltolakia.