TANEn jaostot

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta voi asettaa jaostoja ja työryhmiä toimintansa tueksi. Ryhmät toimivat asiantuntijoija ja valmistelevat neuvottelukunnan päätöksiä. Jaostot ja työryhmät ottavat osaa tehtäväkenttänsä ajankohtaisiin keskusteluihin ja nostavat esiin keskeisiä kysymyksiä 

TANEn asettamat jaostot

TANEn työryhmät