Eduskuntavaalit 2019

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE käynnistää sosiaalisen median #TASAARVOVAALIT-kampanjan 4.2.2019. Kampanjassa haastetaan eduskuntavaaleihin osallistuvat puolueet aktiiviseen tasa-arvon edistämiseen sekä tarjotaan ehdokkaille ja äänestäjille eduskunnan päätöksentekoon liittyvää sukupuolten tasa-arvoa koskevaa tietoa.

Nyt on #TASAARVOVAALIEN aika!

Naisten osuus ehdokkaista ja valituista on jäänyt kaikissa eduskuntavaaleissa miehiä vähäisemmäksi. Osuus on pysynyt koko 2000-luvun ajan noin 40 prosentissa. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan #TASAARVOVAALIT-kampanjan tavoitteena on, että vuoden 2019 vaaleissa valittavassa eduskunnassa on 100 nais- ja 100 mieskansanedustajaa. Tasapuolinen sukupuolijakauma edesauttaa sitä, että kansalaisten tasa-arvoinen edustus toteutuu poliittisessa päätöksenteossa. Vaalitulokseen vaikuttavat puolueiden ehdokasasettelu sekä äänestyskäyttäytyminen.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa naisehdokkaita oli 39 prosenttia ja miesehdokkaita 61 prosenttia. Valituksi tulleista kansanedustajista naisia oli 42 ja miehiä 58 prosenttia. Eduskuntavaalitutkimuksen mukaan naiset äänestävät melko tasapuolisesti nais- ja miesehdokkaita, kun taas miesten selvä enemmistö äänestää omaa sukupuoltaan olevaa ehdokasta. Naisten osuus valituista kansanedustajista vaihtelee alueellisesti. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa naisia valittiin puolet tai enemmän Lapin, Varsinais-Suomen, Oulun, Satakunnan ja Savo-Karjalan vaalipiireissä. Muualla maassa naisten osuus jäi 30-43 prosentin välille.

TANEn vaalikampanja perustuu hallitusohjelmatavoitteisiin, jotka parlamentaarinen tasa-arvoasiain neuvottelukunta on laatinut hallituskaudelle 2019-2023. TANE pitää tärkeänä, että tulevalla hallituskaudella tehdään vaikuttavaa tasa-arvopolitiikkaa ja edistetään päätöksentekoon, perhe-elämään, koulutukseen, työelämään sekä väkivaltaan ja itsemääräämisoikeuteen liittyviä tasa-arvokysymyksiä.

Lisää vaalien ehdokasasettelusta: Vaalien ehdokasasettelu

Lisää vaalikampanjan teemoista: #TASAARVOVAALIT -kampanjan teemat

Visualisointi: Elina Marttila