5 + 1 asiaa koronasta ja sukupuolesta
Uutinen 22.4.2020 17.01
Avoin asiantuntijan virka TANEssa
Tiedote 2.12.2019 14.31
Avoin asiantuntijan virka TANEssa
Tiedote 2.12.2019 14.12
Ehdota Miehen työ 2019 -palkittavaa!
Tiedote 18.3.2019 16.44

Ehdokasasettelu eduskuntavaaleissa 2015

Eduskuntavaaleihin 2015 asetettiin yhteensä 2 146 ehdokasta, joista 39 % oli naisia ja 61 % miehiä. Eduskuntavaaleihin osallistuu 15 rekisteröityä puoluetta. Naisten osuus ehdokkaista on jäänyt kaikissa vaaleissa miesten osuutta alhaisemmaksi. Kuitenkin naisten äänestysaktiivisuus on ylittänyt miesten aktiivisuuden ensi kertaa jo vuoden 1984 vaaleissa ja pysynyt sen jälkeen miesten äänestysaktiivisuutta korkeampana. Eduskuntavaaleissa naisten osuus ehdokkaista ja valituista kansanedustajista on koko 2000-luvun ajan ollut noin 40 prosenttia. Vuoden 2011 vaaleissa 43 % kansanedustajiksi valituista oli naisia ja 57 % miehiä. (Tilastokeskus).

Puolueilla on ratkaiseva asema vaalien ehdokasasettelussa. Ehdokasasettelua ei ole säännelty sukupuolikiintiöillä, mutta tasa-arvoinen ehdokasasettelu vaikuttaa valituksi tulleiden sukupuolijakaumaan. Puolueet voivat vapaaehtoisesti kiinnittää huomiota ehdokasasettelussaan esimerkiksi 40 prosentin kiintiöperiaatteeseen.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) selvitti puolueiden ehdokasasettelun tavoitteita kahdeksan suurimman eduskuntapuolueen puoluesihteereille lähetetyssä kyselyssä. Kyselyyn vastasivat Kansallinen Kokoomus, Suomen Keskusta, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP), Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP), Vasemmistoliitto ja Vihreä liitto. Perussuomalaiset jätti vastaamatta.

Kaikilla TANE:n kyselyyn vastanneella seitsemällä puolueella oli tavoitteena saada tasapuolinen sukupuolijakauma ehdokaslistalleen. Puolueista Vihreä liitto raportoi käyttäneensä 40 prosentin periaatetta. Puolue sai runsaasti naisehdokkaita ja joutui kiinnittämään huomiota miesten osuuteen. Suurin naisenemmistö vallitsi 31 - 40 -vuotiaiden ehdokkaiden joukossa.

Suomen Keskustassa puolestaan naisten saaminen ehdokkaaksi oli vaikeampaa ja vaihteli alueittain. Ikä ja kokemus painoivat eniten halukkuudessa ryhtyä ehdokkaaksi. Puoluehallitus seurasi listojen kehittymistä.

Vastaavasti RKP raportoi puoluehallituksen seuranneen tasa-arvon toteutumista ehdokasasetteluprosessin ajan, mutta eroja sukupuolten välillä ehdokkaaksi asettumisessa ei havaittu. Suomen Kristillisdemokraattien ehdokkaiden keskuudessa ei myöskään havaittu ongelmia saada jompaakumpaa sukupuolta. Puolue ei raportoinut keinoista sukupuolten tasaisen jakauman aikaansaamiseksi ehdokaslistoilla.

Kansallinen Kokoomus raportoi ehdokaslistojen rakentuvan kokonaisuutena pitkän ajan kuluessa. Tasa-arvo ja kattavuus kulkevat johtolankana ehdokasasettelussa. Vasemmistoliitto ja SDP raportoivat puolueiden naisjärjestöjen aktiivisesti rekrytoivan naisehdokkaita. Tasa-arvon periaate on ollut näissä puolueissa voimassa useiden vaalien ajan.

Vaalipiirit eroavat toisistaan väestömäärältään ja -rakenteeltaan, mikä heijastuu ehdokkaaksi asettumisaktiivisuudessa ja ehdokkaaksi asettuvien sukupuolijakaumassa. Alueilla toimivilla piirijärjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa ehdokkaiden sukupuolijakaumaan, täydentää listoja tasapuolisuuden nimissä sekä järjestää jäsenäänestyksiä, mikäli ehdokkaita on tarjolla enemmän kuin ehdokkaita on mahdollisuus asettaa.

Alueellisesta vaihtelusta tasapuolisen sukupuolijakauman toteutumisessa listoillaan raportoivat Kansallinen Kokoomus, Suomen Keskusta, SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreä liitto. Suomen Kristillisdemokraatit ja RKP eivät havainneet alueellisia eroja sukupuolten välillä.

Ehdokkaiden sukupuolijakauma vaaleissa 2015 mukana olevissa puolueissa
naisten prosenttiosuuden suuruuden mukaisessa järjestyksessä

Puolue Naiset, % Miehet, % Lkm       yhteensä
 Köyhien Asialla  100,0  0,0  5
 Muut  57,1 42,9  7
 Vihreä liitto  56,3  43,8  208
 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 47,2  52,8  216
 Kansallinen Kokoomus  46,3  53,7  214
 Suomen Kristillisdemokraatit  45,6  54,4  193
 Suomen ruotsalainen kansanpuolue  44,2  55,8  104
 Vasemmistoliitto  43,1  56,9  216
 Suomen Keskusta  39,8  60,2  216
 Suomen Kommunistinen Puolue  39,3  60,7  112
 Perussuomalaiset  35,3  64,7  215
 Valitsijayhdistykset  29,0  71,0  31
 Itsenäisyyspuolue  23,2  76,8  151
 Muutos 2011  22,2  77,8  72
 Suomen Työväenpuolue  15,2  84,8  33
 Kommunistinen Työväenpuolue  13,3  86,7  30
 Piraattipuolue  13,0  87,0  123
 Yhteensä  39,4    60,6  2146 


Lähde: Tilastokeskus

Yhteystiedot

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)

Postiosoite: PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Käyntiosoite: Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki
Puh. 0295 16001
tane(at)stm.fi

Sähköpostiosoite:...

Toiminta

Toiminta

TANE edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa. Se tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden...

TANEn kokoonpano

TANEn kokoonpano


Valtioneuvosto on asettanut uuden tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 19.9.2019 alkaen. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi on nimitetty puolustusministerin erityisavustaja Jirka...

Lausunnot

Lausunnot

Lausuntoarkisto on koottu vasempaan sivupalkkiin vuosittain.

30.6.2020 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto ulkoministeriölle valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta

26.6.2020...

TANEn jaostot

TANEn jaostot


Tasa-arvoasiain neuvottelukunta voi asettaa jaostoja ja työryhmiä toimintansa tueksi. Ryhmät toimivat asiantuntijoija ja valmistelevat neuvottelukunnan päätöksiä. Jaostot ja...

Sosiaaliturvauudistuksen työryhmä 2020

TANEn sosiaaliturvauudistusta seuraava työryhmä

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kesäkuussa 2020 perustama työryhmä seuraa vuonna 2020 käynnistettyä sosiaaliturvauudistua sukupuolten...

Lausuntoarkisto

Lausuntoarkisto


2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003


 

Lausunnot 2018Lausunnot 2018

11.10.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto samapalkkaisuusohjelman 2016-2019 kokonaisarvioinnista

1.10.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta lausunto ILOn...

Koronakriisi teki naisten tekemän työn arvon näkyväksi


FIKoronakriisi teki naisten tekemän työn arvon näkyväksi
...

Ehdota Miehen työ -palkinnonsaajaa vuodelle 2020


FIEhdota Miehen työ -palkinnonsaajaa vuodelle 2020
...

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Medioiden täytyy ottaa käyttöön keinoja haastateltavien suojelemiseksi


FINaisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Medioiden täytyy ottaa käyttöön keinoja haastateltavien...

TANEn kuntavaalityöryhmä

TANEn kuntavaalityöryhmä

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan nimeämän kuntavaalityöryhmän jäsenet: 

Elina Havu, Kesk. (vpj)
Silla Kakkola, Vas.
Maria Mailasalo, NJKL
Annika Ojala, Vihr.
Johanna...

TANEn varapuheenjohtaja Bella Forsgrén haluaa herätellä ihmisiä - ”Meillä on yhä tehtävää perusasioissa”


FITANEn varapuheenjohtaja Bella Forsgrén haluaa herätellä ihmisiä - ”Meillä on yhä tehtävää perusasioissa”...

Tilaisuudet

Tilaisuudet 2020


21.8.2020 Miestutkimuspäivät 2020
9.6.2020 Miten mediasta tehdään turvallisempi paikka naisille ja kaikille? -webinaari


Tilaisuudet 2019


29.1.2019 Maanpuolustus...

Toimintasuunnitelma

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan toimintasuunnitelman 2019-2023

(eduskunnan...

Useita sukupuolten tasa-arvoon liittyviä toimenpide-ehdotuksia tuoreessa raportissa koronakriisin jälkihoidosta Suomessa


FIUseita sukupuolten tasa-arvoon liittyviä toimenpide-ehdotuksia tuoreessa raportissa koronakriisin jälkihoidosta Suomessa

...