Vaalit

TANE seuraa aktiivisesti kaikkia vaaleja sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. TANEn tavoitteena on nostaa tasa-arvo vaaliteemaksi ja lisätä äänestäjien, ehdokkaiden ja päättäjien tietoa sukupuolten tasa-arvosta sekä tasa-arvolain velvoitteista. TANE kampanjoi sosiaalisessa mediassa #TASAARVOVAALIT -teemalla.

 

TANE Facebookissa

TANE Twitterissä

TANE YouTubessa

 

Ennen jokaisia eduskuntavaaleja TANE julkaisee omat hallitusohjelmatavoitteensa. Kauden 2015 - 2019 hallitusohjelmatavoitteisiin voi tutustua täällä

 

#TASA-ARVOVAALIT - TANE kuntavaaleissa 2017

Kuntavaalit järjestettiin 9.4.2017. Kunnissa päätetään monien peruspalvelujen, kuten varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, joukkoliikenteen ja liikuntapalvelujen järjestämisestä. Kaavailtujen sote- ja maakuntauudistusten jälkeen kunnille jää myös velvoite edistää hyvinvointia ja terveyttä.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan #TASAARVOVAALIT -kampanja halusi nostaa sukupuolten tasa-arvon kuntavaalien ykkösteemaksi. Kampanjan tavoitteena oli tuottaa ehdokkaille ja äänestäjille tietoa kuntien tasa-arvoon liittyvistä velvoitteista ja kannustaa tulevia kuntapäättäjiä tasa-arvon aktiiviseen edistämiseen. Kampanja teki tutuksi tasa-arvolain velvoitteita kunnille ja esitteli sektorikohtaisia haasteita ja hyviä käytäntöjä.

Somekampanjoinnin lisäksi keskustelua käytiin tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n järjestämässä kuntavaalipaneelissa 1.3.2017 Musiikkitalossa.

#TASAARVOVAALIT tehdään kaduilla, toreilla, somessa ja äänestyskopeissa!