Vaalit

TANE seuraa aktiivisesti kaikkia vaaleja sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. TANEn tavoitteena on nostaa tasa-arvo vaaliteemaksi ja lisätä äänestäjien, ehdokkaiden ja päättäjien tietoa sukupuolten tasa-arvosta sekä tasa-arvolain velvoitteista. TANE kampanjoi #TASAARVOVAALIT -teemalla, ja järjestää vaalien alla myös paneelikeskusteluja.

 

#TASA-ARVOVAALIT - TANE kuntavaaleissa 2017

 

Tanen kuntavaalikampanja näkyy Facebookissa ja Twitterissä. Seuraa #TASAARVOVAALIT -tunnistetta ja löydä ajankohtaisin tieto kuntien tasa-arvokysymyksistä!

TANE Facebookissa

TANE Twitterissä

TANE YouTubessa

Kuntavaalit järjestetään 9.4.2017. Kunnissa päätetään monien peruspalvelujen, kuten varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, joukkoliikenteen ja liikuntapalvelujen järjestämisestä. Kaavailtujen sote- ja maakuntauudistusten jälkeen kunnille jää myös velvoite edistää hyvinvointia ja terveyttä.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan #TASAARVOVAALIT -kampanja nostaa sukupuolten tasa-arvon kuntavaalien ykkösteemaksi. Kampanjan tavoitteena on tuottaa ehdokkaille ja äänestäjille tietoa kuntien tasa-arvoon liittyvistä velvoitteista ja kannustaa tulevia kuntapäättäjiä tasa-arvon aktiiviseen edistämiseen. Kampanja etenee tasa-arvolain tarkastelusta sektorikohtaisiin haasteisiin ja hyviin käytäntöihin.

Somekampanjoinnin lisäksi keskustelua käydään tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n järjestämässä kuntavaalipaneelissa 1.3.2017 klo 17-19 Musiikkitalon terassilämpiössä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen vaalipaneeliin.

#TASAARVOVAALIT tehdään kaduilla, toreilla, somessa ja äänestyskopeissa. Osallistu keskusteluun ja äänestä kunnastasi tasa-arvoinen!

 

***

Kommunalvalet hålls den 9.4.2017. I kommunerna fattas beslut om hur man ordnar basservice så som småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, kollektivtrafik och motionstjänster. Efter den planerade vård- och landskapsreformen är kommunerna också skyldiga att främja hälsa och välmående.

Delegationen för jämställdhetsärendens kampanj #JÄMSTÄLLDHETSVAL lyfter fram jämställdhet mellan könen som kommunalvalets viktigaste tema. Kampanjens mål är att förse kandidater och väljare med information om kommunernas skyldigheter i jämställdhetsfrågor, och att uppmuntra blivande kommunala beslutsfattare att aktivt jobba för ökad jämställdhet. Inledningsvis granskar kampanjen jämställdhetslagen och går sedan in på sektorspecifika utmaningar och god praxis.

Diskussionen förs på sociala medier, och dessutom på en kommunalvalsdebatt onsdagen den 1.3.2017; debatten arrangeras av Delegationen för jämställdhetsärenden och Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry.

 

#JÄMSTÄLLDHETSVAL görs på gator, torg, sociala medier och i valbåsen. Delta i diskussionen och rösta för en jämställd kommun!